Unija studenata Univerziteta u Bihaću u akciji borbe protiv korupcije

“Petina anketiranih u istraživanju koje je na univerzitetima u BiH proveo ACCOUNT (Udruženje INFOHOUSE) prethodnih mjeseci navodi kako su bili u situaciji da znaju za koruptivne radnje ali ih nisu prijavili – zbog straha, nisu željeli, ili su naveli da, ukoliko to drugi ne rade, ne žele ni oni. U istraživanju je učestvovalo 125 osoba (24 dekana i 101 član nastavnog osoblja na fakultetima).”

O direktnim posljedicama korupcije na stanje u bh. ekonomiji najbolje govori brojač na zaglavlju stranice “http://www.account.ba”, gdje se kaže kako korupcija svake sekunde u BiH odnese 47 KM.

Svjesni činjenice kako je pored dikrektnog uticaja na stanje bh. ekonomije korupcija zahvatila sve pore društva odgovorne za oporavak, rast i razvoj naše zemlje, a tu prije svega mislimo na visoko obrazovanje, Unija studenata Univerziteta u Bihaću se sa zadovoljstvom uključila u kampanju Transparency Internationala BiH “NAUČIMO IH LEKCIJU”, koja ima za cilj probuditi svijest kod studenata i akademske zajednice o problemu korupcije u visokom obrazovanju. Također, bitno je istaknuti kako je bilo kakav oblik korupcije na univerzitetima moguće prijaviti na broj telefona: 0800 55555 uz garanciju anonimnosti pozivatelja.

Transparency International BiH je tim povodom u toku sedmice dijelio promotivni materijal kampanje “NAUČIMO IH LEKCIJU!”, a nosioci kampanje na Univerzitetu u Bihaću bili su članovi Unije studenata Univerziteta u Bihaću. Tom prilikom pozivamo sve studente i uposlenike Univerziteta u Bihaću da pozovu besplatnu anonimnu liniju TI BIH, te na takav način daju svoj doprinos u borbi protiv velike pošasti vrijednosti u bh. društvu.

Uzmi telefon i nazovi – Vaš USUB!

Related posts