U knjižnici Sv. Josip u Bihaću promovirana „Ekonomija zajedništva“ – put ka humanijem svijetu

U Knjižnici Sv. Josipa u Bihaću, u subotu, 15. oktobra 2016. godine, održana je promocija knjige “Ekonomija zajedništva”, autora Luigina Brunia. Knjigu je izdala udruga Novi svijet, Križevci.

Na početku promocije publici je predstavljen Pokret fokolara koji se zalaže za humane promjene u ekonomiji i društvu, a pripada mu i ideja ekonomije zajedništva. Pokret fokolara osnovala je Chiara Lubich 1943. godine u Sjevernoj Italiji, sa idejom zalaganja za jedinstvo ljudi u Bogu. Iako nastao u okvirima katoličanstva, Pokret fokolara tokom desetljeća proširio se među ljudima svih religija u 182 zemlje svijeta, i danas je, pored ostalog, snažan činilac u međureligijskom dijalogu na globalnom nivou.

Promotorica knjige “Ekonomija zajedništva” bila je dr. sci. Mirna Valdevit, koja je posebnu pažnju posvetila novim pojmovima koje ekonomija zajedništva donosi u svjetsku ekonomiju – jednakost, besplatnost, uzajamnost. Ekonomija zajedništva danas se u praksi realizira u preko 800 poduzeća širom svijeta, a počiva na raspodjeli dobiti na tri dijela – za potrebe razvoja poduzeća, za potrebite ljude, za odgoj i obuku novih osoba koje će prihvatiti i širiti ekonomiju zajedništva.

Promotorica, dr. Valdevit, je istakla: “Ekonomija zajedništva neće riješiti svjetske probleme, ali će doprinijeti rješavanju mnogih“.

Related posts