U Glamoču uništeno 60 komada minobacačkih mina

Timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite su nakon opsežnih priprema 20. jula 2016. godine uklonili i uništili 60 komada minobacačkih mina kalibra 82mm koje su pronađene na napuštenom artiljerijskom položaju na planini Vitorog, sjeveroistočno od Glamoča.

Ova eksplozivna sredstva pronašli su na terenu nepristupačnom motornim vozilima čobani koji na tom lokalitetu vrše ispašu stada, a pri preliminarnom izviđanju lokacije, uočeno je oko 40 komada mina.

Detaljnim pregledom lokacije ukupno je pronađenon 60 komada minobacačkih mina M74P1.Zbog nepristupačnog terena i veoma teških uslova za medicinski transport ili gašenje vatre u slučaju izbijanja požara, ove mine nisu mogle biti uništene na mjestu pronalaska, već su transportovane na poligon za uništavanje NUS-a u Glamoču gdje su uništene.

Transport sredstava je izvršen ATV vozlima visoke prohodnosti (QUAD) sa prikolicama koja su jedina mogla prići tom mjestu s obzirom da je mjesto na kojem su pronađena bio više od 1.5 kilometara udaljen od najbliže tačke kojoj se moglo pristupiti terenskim vozilima.

Nadzor terena prilikom uništavanja je vršen bespilotnim letećim platformama – dronovima, dok je tokom trajanja cijele operacije za slučaj nesreće u pripravnosti bio helikopter za medicinski transport Oružanih snaga BiH.

Related posts