Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću uvodi treći ciklus studija

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću prva je visokoškolska ustanova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koja od ove akademske godine uvodi doktorski studij kao treći ciklus studija po Bolonjskom sistemu školovanja,

Treći ciklus studija će obrazovati doktore tehničkih nauka iz oblasti mašinstva, elektrotehnike i drvne industrije.

Univerzitet u Bihaću dobio je saglasnost osnivača, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK, na cjenovnik za doktorski studij, a uskoro će biti raspisan konkurs za upis prve generacije studenata trećeg ciklusa studija.- piše bhrt.

Related posts