Svi koji su diplomirali prije Bolonje sada su magistri

Studenti koji su završili stručni akademski studij koji je trajao četiri ili pet godina, ovisno o fakultetu, a koji su pohađali prije bolonjskog procesa imaju diplome koje će od sada biti ekvivalent master studijama Drugog ciklusa studija po bolonjskom procesu.

Odluka je donesena na inicijativu ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića, a Senat Univerziteta u Sarajevu je usvojio pomenuti zaključak.

Većina članova Senata podržala su ovaj prijedlog smatrajući da će to doprinijeti kvalitetnijem procesu obrazovanja.

“Vlada KS nije željela donijeti odluku bez saglasnosti struke. Danas je Senat Univerziteta podržao inicijativu da četverogodišnji predbolonjski studij bude ekvivalent drugom ciklusu Bolonjskog studija”, rekao je za N1 ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović.

On je kazao da danas postoji studij u trajanju “3+2” i “4+1”.

“Smatramo da kompetencije nastavnika sa tri godine nisu dovoljne, naročito u pedagoškoj grupi predmeta i zato smo pokrenuli ovu inicijativu. To su uradile sve susjedne zemlje i većina zemalja Evropske unije.”

Na pitanje da li će doći do neke promjene u statusu magistara nauka, koji su to zvanje stekli prije Bolonjskog procesa, ministar je odgovorio:

“Magistar nauka je naučno zvanje, a mi smo se ovdje bazirali na stručno zvanje. Magistri nauka imaju benefite pri upisu na doktorski studij.”

Dodao je da je inicijativa pokrenuta zbog onih koji su sada primljeni na neodređeno u školama.

“Na ovaj način mi im omogućavamo da s tim ekvivalentom stručnog znanja ne moraju završavati dodatno školovanje. Dižemo ljestvicu kvaliteta edukacije prosvjetnih radnika, jer čak 70 posto onih koji već rade imaju završen četverogodišnji fakultet. Kad bi ih uslovili na dodatno obrazovanje, napravili bi haos”, rekao je ministar za N1.

Naglasio je da će svi oni koji imaju završen prvi ciklus studiju u trajanju od tri godine morati na dodatnu edukaciju.

“Od 2018/19 godine niko sa završenim prvim ciklusom studija (tri godine op.a.) se neće moći prijaviti na javni konkurs u školi i sličnoj ustanovi”, rekao je Kazazović i dodao da će se raditi na uvođenju studija u trajanju “5+0” na određenim Visokoškolskim ustanovama.

Related posts