Švedska za antikorupciju u BiH u naredne 4 godine izdvojila 1,9 miliona KM

Sporazum su danas potpisali Marie Bergström, direktorica odjela za razvojnu saradnju u Ambasadi Švedske u BiH i Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Upravnog odbora Transparency International za BiH.

Ovaj sporazum bazira se na glavnim strateškim prioritetima koji su definirani strateškim planom, a to su:

-Uspostavljanje snažne i produktivne saradnje sa građanima i institucijama, sa posebnim fokusom na nosioce promjena koji su identificirani unutar institucija;

-Usvajanje i praćenje uvođenja i provedbe antikorupcijskih standarda i politika na svim razinama vlasti u zemlji i borba za socijalnu pravdu;

-Jačanje kapaciteta i imidža Transparency International BiH i unaprjeđenje položaja ove organizacije u globalnoj mreži

Zaposlenica Transparency International BiH, Lejla Hodžić, nakon završenog magisterija u inostranstvu vratila se u Bosnu i Hercegovinu. Kaže da je jako sretna jer daje svoj doprinos borbi protiv korupcije u BiH kao i da je ova finansijska podrška veoma važna za organizacije poput TI BiH kako bi, između ostalog, mladim ljudima mogli prižiti priliku za volontiranje ili prvo radno iskustvo.

“Transparency International u BiH je bila jedna od rijetkih organizacija u zemlji koja mi je pružila priliku za volontiranje tokom studija, te i za prvo zaposlenje što mi je kao mladoj osobi bilo izrazito bitno jer borba protiv korupcije u našem društvu treba biti cilj prvenstveno mladih osoba. Još tada, kao volonter, bila sam uključena u antikoruptivne aktivnosti TI BiH koje je podržala Sida. Veliko mi je zadovoljstvo što se ta podrška u borbi protiv korupcije i dalje nastavlja”, istakla je Lejla Hodžić iz TI BiH.

Related posts