Sve veća potreba za obrazovanjem odraslih u BiH: Koja zanimanja su najtraženija?

Osim onih koji već godinama ne uspijevaju pronaći posao u struci, za ovakav vid stručno-teoretskog osposobljavanja najviše se odlučuju građani koji žele raditi u inostranstvu.

Prekvalifikacije i dokvalifikacije stručnih kadrova, u skladu sa stanjem na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, u posljednjih nekoliko godina sve su izraženija potreba. U junu 2016. u BiH bilo je 518.034 registriranih nezaposlenih osoba. Iako je taj broj u blagom padu u odnosu na isti period prošle godine, i dalje je posebno zabrinjavajući udio nezaposlenih s visokom školskom spremom, uključujući doktore nauka i magistre – čak 41.085 trenutno ih se vodi u evidencijama biroa za zapošljavanje.

Saradnja sa EU-om

Prema podacima centara za obrazovanje odraslih iz FBiH i RS-a, najtraženija zanimanja za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju su u oblastima zdravstva, saobraćaja, te elektro i metalske struke.

Osim onih koji već godinama ne uspijevaju pronaći posao u svojoj struci, za ovakav vid stručno-teoretskog osposobljavanja najviše se odlučuju građani koji žele raditi u inostranstvu. A tu je najveća potražnja za medicinskim tehničarima, konobarima, građevinskim radnicima, električarima, bravarima, kuharima…

Vijeće ministara BiH je prije dvije godine usvojilo Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u BiH, kroz koje su date smjernice i kantonalnim ministarstvima obrazovanja za donošenje zakona o obrazovanju odraslih.

Međutim, dok je u RS-u usvojen još 2009. godine, na federalnom nivou ovaj zakon je i dalje u fazi nacrta, a situacija se razlikuje od kantona do kantona. Bosansko-podrinjski kanton (BPK) Goražde jedan je od najaktivnijih kada je riječ o donošenju pravilnika i propisa koji reguliraju oblast obrazovanja odraslih.

U saradnji s Delegacijom Evropske unije u BiH, Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI iz Goražda nedavno je ozvaničila početak realizacije projekta „Osiguranje i podizanje kvaliteta obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, vrijednog 181.000 eura.

– Osnovni cilj projekta je razvoj programskih i institucionalnih mogućnosti, te unapređenje dostupnosti obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Radit ćemo i na izradi Strategije obrazovanja odraslih na području BPK Goražde, te certificiranju 250 osoba osposobljenih za rad, među kojima je 150 nezaposlenih, koje će dobiti potrebno obrazovanje i 100 osoba koje su već zaposlene u drvnoj industriji, ali bez formalne kvalifikacije. Jedna od aktivnosti bit će i stvaranje uslova za polaganje majstorskog ispita za 30 zaposlenih u kompanijama na području BPK Goražde – kaže za Faktor Meliha Gačanin, direktorica Agencije ALDI.

Ubrzati proces

Neusklađenost zakonske regulative u oblasti obrazovanja odraslih na području FBiH, ističe Gačanin, znatno otežava mogućnosti prekvalifikacije radnika.

– Domaćim kompanijama sve je potrebnija radna snaga koja će u što kraćem roku biti obučena i zaposlena, a jedinstvena zakonska regulativa ubrzala bi kompletan proces od obuke ljudi za određene poslove do popunjavanja tih radnih mjesta. Napredak tehnologije i uvjeti rada mijenjaju se iz godine u godinu i to je nešto što se mora pratiti. Na osnovu analize potreba tržišta rada u BPK, posljednjih godina najviše su bili traženi CNC operateri, mašinbravari, plastičari, pirotehničari, šivači autopresvlaka za kompaniju Prevent. Mi smo u saradnji sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ provodili obuku koja je bila bazirana na tim potrebama – rekla je Gačanin za Faktor.

Related posts