Sutra sjednica GV Bihać

U četvrtak 15.septembra 2016.godine u Vijećnici će se sa početkom u 9.00 sati održati 26. sjednica Gradskog vijeća Bihać

Dnevni red :

1.Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Bihaća

2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „ BBI galerija”

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu rekonstrukcije i dogradnje mosta preko rijeke Une za naselje Brekovica u korist JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

4.a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje / postavljenja 10 (20) kV podzemnog kablovskog dalekovoda TS 10 (20) /0,4 kV „Mali Lug 1“ – TS 10 (20)/0,4 kV „Mali Lug 2“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Podružnica „Elektrodstribucija Bihać“;

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje / postavljenja 10 (20) kV podzemnog kablovskog dalekovoda TS 35 kV „Žitoprerada“, – TS 10 (20)/0,4 kV „Željeznička stanica 1“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Podružnica „Elektrodstribucija Bihać“;

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje otcjepnog 10(20) kV dalekovoda i 10 (20) /0,4kV „Fatkići“ u naselju Velika Gata u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Podružnica „Elektrodstribucija Bihać“;

d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje kablovskog 10(20) kV dalekovoda TS 10 (20) /0,4kV „Hipodrom“ TS 10(20) /0,4 kV „Kolektor 1“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Podružnica „Elektrodstribucija Bihać“

5.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2016. godinu

6. Izvještaj o utrošku sredstava namijenjenih za razvoj poljoprivrede na području grada Bihaća za 2015. godinu

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenika JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU „Centar za socijalni rad“ Bihać.

Related posts