SMANJENJE BROJA STUDENATA: Značajan akademski, ali i društveni problem

Na Biotehničkom fakultetu u Bihaću trenutno na tri odsjeka studira oko 400 studenata u prvom ciklusu studija. Za drugi ciklus manji je interes pa je dosad prijavljeno svega 50 kandidata.

Ovaj fakultet kao i svi ostali na Univerzitetu u Bihaću u posljednje dvije godine bilježi značajno smanjenjene broja studenata, što je prioritetni problem s kojim se svi u akademskoj zajednici, ali i društvu općenito moraju suočiti. Novi dekan Husein Vilić istaknuo je da će se sa svojim kolegama pored naučno istraživačkog rada posebno posvetiti tom problemu.

Na Biotehničkom fakultetu u Bihaću trenutno je u toku januarsko-februarski ispitni rok, uz pripreme za ljetni semestar. Asistenti i profesori pored ovog angažirani su na realizaciji nekoliko naučno- istraživačkih projekata na medjunarodnom nivou, ali i BiH, uz rad na aplikacijama za potpuno nove programe. Ipak ono što je gorući problem ove visokoškolske ustanove kao i svih ostalih je značajno smanjenje broja upisanih studenata. Dekan Husein Vilić, iako oprezan, vjeruje u stagniranje ovog negativnog trenda.

Sve manji broj studenata u direktnoj je vezi sa brojem svršenih srednješkolaca, ali i onima koji svoj studij nastavljaju u inostranstvu.

Kada je u pitanju sam razvoj ovog fakulteta, on se očituje u saradnji s drugim fakultetima i naučnim institucijama u susjednim zemljama. U pripremi je 5. naučna konferencija o zaštiti okoliša, te zajednički projekat prehrambenog odsjeka sa Agencijom za sigurnost hrane. Ono što svakako privlači pažnju je obuka poljoprivrednih savjetodavaca.

Dekan Vilić svjestan je da je potreban veliki angažman kako bi se privukli i zadržali studenti. Od uvijek atraktivnih programa razmjene do uređenja studentske biblioteke, pa do završetka radova na amfiteatru, za koji nakon okončanja prve faze nedostaju dodatna sredstva. Novac bi se mogao zaraditi i konačnim stavljanjem u pogon nove opreme koja je nabavljena iz austrijskog kredita te pružanjem usluga trećim licima.- piše rtvusk.

Related posts