SKUPŠTINA USK: Usvojen zakon o šumama 13. Oktobra 2016.

Pred skupštinskim poslanicima danas su se našla čak četiri zakona, od kojih dva u formi prijedloga, a dva u obliku nacrta. Jedan od njih odnosi se na Prijedlog Zakona o šumama koji je od velikog značaja za USK, a posebno općinu Bosanski Petrovac. Lokalnim vlastima ove općine usvajanje ovog zakona, odnosno usklađivanje spornih odredbi sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, od velikog je značaja da bi presuda Ustavnog suda bila provedena. Usvajajući zakon, poslanici su zajedno sa Vladom udovoljili traženjima bosanskopetrovačkih vlasti, ali je većina za govornicom izrazila nezadovoljstvo suštinom zakona.

Usvajanjem Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, USK otišao je korak dalje od federalnih vlasti. Naime, dok je krovni Zakon u parlamentarnoj proceduri poslanici USK odlučili su da ne čekaju donošenje istovjetnog zakona na nivou Federacije.Takav potez po nekima nije dobar.

U brojnim diskusijama i repliciranjima ukazano je na niz nejasnih, nedorađenih i negativnih stvari koje proističu iz Zakona.

Konačno je Bosanski Petrovac dočekao toliku važnu presudu Ustavnog suda FBiH kojom je utvrđeno da je Zakonom o šumama USK povrijeđeno pravo Općine Bosanski Petrovac na lokalnu samoupravu.

Kako je naloženo presudom, Skupština USK ima rok od 6 mjeseci da uskladi sporne odredbe Zakona sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH.

Naime, Ustavni sud FBiH smatra da se odredbama osporenog Zakona, koja se odnose na namjensko korištenje sredstava po osnovu naknade za korištenje šuma, uskraćuje pravo lokalne zajednice na slobodno i samostalno raspolaganje finansijskim sredstvima.

Izmjenom ove odredbe Općina Bosanski Petrovac će ostvariti uslov za privredni razvoj i zapošljavanje, kao i za utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline, vodozaštite i korištenja prirodnih resursa.

Stoga, ova sredstva, koliko god je to moguće, neće imati karakter namjenskih sredstava.- piše rtvusk.

Related posts