Skupština USK će novim Zakonom ograničiti primanja direktora kantonalnih institucija

Skupština Unsko-sanskog kantona je na prijedlog sada već bivše Vlade usvojila Odluku koja je trebala regulirati i ograničiti plaće direktora ustanova i preduzeća kojima je osnivač Skupština USK.

Međutim, zbog određenih manjkavosti, Odluka koja je još uvijek na snazi nije provedena u većini ustanova, tako da direktori i dalje imaju enermno visoke plaće.

Na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine USK, koja će se održati narednog četvrtka, Kolegij je usvojio dnevni red na kojem će se naći i Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih kantonalnih javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i institucija Unsko-sanskog kantona, a koji će zakonski ograničiti visoka primanaj na maksimalan iznos od tri prosječne plate.

Da li će ovaj Zakon urediti pojedina izdvajanja iz budžeta, za sada nije poznato.

usn.ba

Related posts