Senat Univerziteta u Bihaću: Razmatrana problematika upisa studenat u prvi i drugi ciklus studija

Na danas održanoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću doneseno je nekoliko odluka, među kojima i Odluka o imenovanju Konkursne komisije za izbor tri prorektora; za nastavu i studentska pitanja, za naučno – istraživački rad i međuniverzitetsku saradnju, te za finansije i razvoj Univerziteta. Razmatrana je i problematika upisa studenata na prvi i drugi ciklus studija. Upisi su prolongirani do 15-tog, odnosno 31.oktobra.

V.d. dekana Univerziteta u Bihaću Fadil Islamović je zadovoljan održanom sjednicom, koja je, kako je kazao, većim dijelom protekla u izboru u zvanja nastavnika i saradnika.

Senat je imenovao Konkursnu komisiju koja će u narednim danima razmatrati prispjele prijave na raspisani konkurs za tri prorektora i to za nastavu i studentska pitanja, za naučno – istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju, te za finansije i razvoj Univerziteta.

Također je produžen rok za upis studenata na II ciklus studija do kraja oktobra. Senat je, naime, ocijenio da određeni broj kandidata privodi kraju I ciklus, a potencijalni su kandidati za II ciklus studija.- piše rtvusk.

Related posts