SDA Bihać: Uskoro o kandidaturi za gradonačelnika i listi za Gradsko vijeće

OO SDA Bihać kao politička stranka koja je dobila najveće povjerenje građana Grada Bihaća, svjesna novonastale složene situacije, odgovorna za funkcionisanje Grada Bihaća i Život njegovih gradana, želi javnosti poručiti slijedeće:

• Kao državotvorna stranka OO SDA Bihać očekuje od svih izabranih zvaničnika da pored odgovorriosti prema Stranci budu svjesni i individualne, moralne i krivične odgovomosti i u tom smislu podržavamo rad svih nadležnih institucija, u okviru zakona.

• Ne umanjujući delikatnost situacije nastale određivanjem mjere pritvora gradonačelniku Emdžadu Galijaševiću, želimo naglasiti da je Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Grada Bihaća uradila čitav niz kvalitetnih projekata što su i građni prepoznali.

• Kao odgovorna stranka, a svjesni potrebe nesmetanog funksionisanja gradske uprave Grada Bihaća, bit će ponuđeno najbolje rješenje u skladu sa Statutom Grada Bihača.

• OO SDA Bihać će se u narednih nekoliko dana očitovati o kandidaturi za gradonačelnika i listi za Gradsko vijeće, a u skladu sa postavljenim terminima Centralne izbome komisije.

Related posts