Saopćenje za javnost: Poziv Agenciji za visoko obrazovanjei osiguranje kvaliteta BiH da reakredituje univerzitete; Erasmus+ program razmjene su koristile hiljade studenata iz BiH

Vjerujemo da ste upoznati sa blokadom rada Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje i
osiguranje kvaliteta BiH. Rukovodstvo i članovi bh. ogranka Erasmus Student Network (ESN), jedne
od najvećih međunarodnih studentskih organizacija u svijetu, pozivaju odgovorne da poštujući
Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH što prije pristupe reakreditaciji univerziteta u BiH i riješe
krizu koja bi najviše pogodila studentsku populaciju u BiH.
Kao organizacija koja u svom članstvu okuplja bivše i trenutne Erasmus studente iz BiH, ali i strane
Erasmus studente koji trenutno studiraju u BiH, skrećemo pažnju na potencijalno katastrofalne
posljedice koje bi ova blokada mogla imati za studentice i studente u BiH. Povrh svega, naši profesori
neće biti u mogućnosti da preko europskih programa stiču nova znanja koja bi prenosili na svoje
studente.
Isključenje iz Erasmus+ programa i prestanak važenja univerzitetskih diploma u EU su posljedice
kakvima visoko obrazovanje u postratnoj BiH još nije svjedočilo. Posebno smo zabrinuti zbog
upozorenja iz EU Delegacije u BiH da ukoliko do 31. marta ne dođe do reakreditacije šest univerziteta
kojima je akreditacija već istekla, ovi univerziteti bi mogli biti isključeni iz Erasmus+ programa.
Napminjemo da je Erasmus+ program jedan od najznačajnijih i najbitnijih akademskih programa koji
najboljim i najaktivnijim studentima i studenticama iz BiH daje priliku da uz izdašne stipendije
studiraju na najprestižnijim europskim univerzitetima. Ulaganjem u naše studentice i studente, mi
ulažemo u budućnost BiH.
Kako do blokade to ne bi došlo, kao predstavnici Erasmus Student Network BiH od članova Upravnog
odbora Agencije za visoko obrazovanje BiH zahtijevamo da poštujući Okvirni zakon o visokom
obrazovanju BiH pristupe reakreditaciji univerziteta koji su za taj proces već aplicirali.
Agencija za visoko obrazovanje BiH nije mjesto etničkih i političkih prepucavanja, već nezavisna
institucija koja ne smije djelovati po političkom diktatu, već treba raditi na osiguranju besprijekornih
obrazovnih standarda na visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji. Od Upravnog odbora Agencije
očekujemo da rade posao za koji ih poreski obveznici BiH plaćaj a za koji ih je prema odredbama
Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH izabrala Parlamentarna skupština BiH. Smatramo da
blokada procesa akreditacija predstavlja direktan atak na obrazovanje u BiH. Uništavati edukaciju
u jednoj zemlji znači uništavati njenu budućnost

Pozivamo Upravni odbor Agencije za visoko obrazovanje BiH da što prije ispuni preostale uslove za
punopravno članstvo u Europskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).
Istovremeno pozivamo i naše kolegice i kolege iz studentskih asocijacija širom BiH da dignu svoj glas i
pridruže se našem pozivu za osiguranjem kvalitetnog visokoobrazovnog sistema i ostanka u
Erasmus+ programu. Kroz ovaj program Europske komisije je do sada prošlo na hiljade studentica i
studenata iz BiH koji znanje stečeno u EU vratili u BiH. Želimo nastaviti taj proces!
Erasmus Student Network BiH

Related posts