Sanski Most: Vijeće produžilo radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Za vrijeme ljetne sezone ugostiteljski objekti na području općine moći će raditi duže nego što je do sada bilo dozvoljeno. Naime, na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je odluka kojom se produžava rad ugostiteljskih objekata na području općine za vrijeme ljetnih mjeseci. Ovom odlukom, u periodu od 1. juna do 31. augusta dozvoljava se rad ugostiteljskih objekata radnim danima od 6 do 1 sat, a u danima vikenda od 6 do 2 sata iza ponoći.

Inače, ova oblast prethodno je regulisana odlukom o radnom vremenu u zanatskim, zanatsko-uslužnim, trgovinskim i ugostiteljskim objektima na području općine. Međutim, sanski ugostitelji nedavno su tražili izmjenu ove odluke i duže radno vrijeme, iz razloga što je za vrijeme ljetnih mjeseci povećan broj posjetilaca i gostiju.

Očekuje se da će ovakva odluka pozitivno djelovati na privrednu aktivnost, te da će ugostitelji imati mogućnost da ostvare veće prihode za vrijeme turističke sezone.

Na sjednici vijeće je usvojilo odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana „Alagića polje“, kao i odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice, kojima se stvaraju pretpostavke da potencijalni investitori u narednom periodu prošire svoju privrednu djelatnost. Prijedlog rješenja o imenovanju dodatnih članova Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti usvojen je većinom glasova, kao i izvještaj o radu JKP Vodovod i kanalizacija za 2015. godinu.

Općinsko vijeće nije usvojilo izvještaj o radu za proteklu godinu.

Related posts