Sanski Most: Usvojen budžet općine za 2017. godinu

Općinsko vijeće je na danas održanoj sjednici usvojilo prijedlog budžeta općine Sanski Most za 2017. godinu. Ovo je inače bila prva sjednica vijeća u ovoj kalendarskoj godini, a njen početak obilježila je očekivano dugotrajna rasprava o prijedlogu općinskog budžata za 2017. godinu.

Prethodno utvrđen nacrt ovogodišnjeg budžeta nalazio se u proceduri javne rasprave koja je trajala više od mjesec dana, i za to vrijeme zainteresovani pojedeinci i kolektivi su imali priliku svojim prijedlozima uticati na određene izmjene i korekcije u budžetskim kodovima. Isto tako načelnik je zajedno sa svojim službama u više navrata obilazio razna općinska udruženja i institucije, gdje se na licu mjesta informisao o potrebama i očekivanjima građana od ovogodišnjeg budžeta.

S tim u vezi općinski načelnik Faris Hasanbegović je u uvodnom izlaganju istakao, da je budžet koncipiran na realnim osnovama, te da se vodilo računa da konačan prijedlog budžeta zadovolji što veći broj zainteresovanih strana. Prijedlogom budžeta za 2017. godinu ukupno planirani prihodi i primci iznose 11. 478. 353 KM, što je u odnosu na nacrt više za 478. 508 maraka. Razlog za povećanje leži u činjenici da su u međuvremenu određena sredstva sa viših nivoa uplaćena na račun općine, a radi se sredstvima koja su najvećim dijelom planirana za sanaciju šteta od poplava tokom ove godine.

S tim u vezi, povećena su i isredstva za isti iznos i na rashodovnoj strani, a sredstva su u najvećoj mjeri usmjerena za nova zapošljavanja u privredi, studentske stipendije, zapošljavanje volontera, podršku poljoprivredi i ostale subvencije socijalnih kategorija. Iako su tokom rasprave vijećnici iz opozicije isticali da se radi o dobro koncipiranom dokumentu u kojem se vodilo računa o što većoj zastupljenosti građana i udruženja, najveće zamjerke su upućene na nedovoljna izdvajanja za pojedine potrebe na nivou općine, koja su trebala biti u znatno većem iznosu.

Za vrijeme rasprave klubovi vijećnika ali i sami vijećnici imali su priliku uložiti amandmane na predloženi budžet. Načelnik je prije samog glasanja prihvatio sve amandmane Kluba vijećnika SDA kojima se povećava iznos za Sportski savez, NK „Podgrmeč“, Opću bolnicu, Dom zdravlja, Savez za sport i rekreaciju, Narodnu biblioteku, ostali grantovi pojedincima i udruženjima i subvencija prevoza učenika iz socijalno ugroženih familija. Svoje amandmane uložili su i klubovi vijećnika DF-a,Naše stranke i SDP-a koji su od strane vijeća odbijeni tokom čina glasanja.

Na kraju rasprave sa 17 glasova za i 13 suzdržanih usvojen je prijedlog budžeta općine Sanski Most za 2017. godinu, a nakon toga vijeće je izglasalo i odluku o njegovom izvršenju.

Related posts