Sanski Most: Općinsko vijeće usvojilo rebalans budžeta

Na jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je rebalans budžeta općine Sanski Most za 2016. godinu. Prema usvojenom rebalansu, budžet općine procentualno je umanjen za 12 % u odnosu plan ovogodišnjeg budžeta. Kako se navodi u obrazloženju uz usvojeni rebalans, obzirom da se budžet općine u tekućoj godini ostvaruje ispod planskih predviđanja, pristupilo se izmjenema i dopunama budžeta.

Shodno tome, prvobitni budžet općine koji je iznosio 11. 938.116 KM se umanjuje za 1.433.014 maraka i iznosi 10.505.102. konvertibilne marke. Porezni prihodi i dalje zauzimaju glavno mjesto na prihodovnoj strani budžeta, te su u znatnoj mjeri povećani te se očekuje da takav trend ostane do kraja godine.

S druge strane, značajna umanjenja bilježe neporezni prihodi, potpore sa viših nivoa vlasti, kao i prihodi od rente i prodaje zemljišta i nekretnina u vlasništvu općine, što je na kraju i rezultiralo potrebom za izradom rebalansiranog budžeta.

Obzirom da je došlo da smanjenja budžetskih prihoda, bilo je potrebno izvršiti i određene izmjene na rashodnovnoj strani budžeta, tako da su izdaci u određenoj mjeri preraspoređeni i uravnoteženi. Tokom rasprave o rebalansu budžeta opozicioni vijećnici iznijeli su svoje kritike na predloženi dokument, a najveće zamjerke odnosile su se na nizak nivo ostvarenih neporeznih prihoda, koji su u direktnoj vezi sa aktivnostima općinskog organa uprave, te da prihodi koji se ostvaruju po ovoj osnovi trebaju biti mnogo veći.

Također, vijećnici iz opozicije imali su određene primjedbe na neuravnoteženost prilikom rasporeda budžetskih sredstava, zbog čega pojednini kodovi na rashodovnoj strani nisu do kraja ispoštovani. Odgovarajući na upućena pitanja, Ermina Hrnčić, pomoćnica općinskog načelnika za finansije je istakla da su sve isplate iz budžeta vršene na osnovu stvorenih obaveza i važećih odluka, što je razlog zbog čega svi kodovi u budžetu nisu u jednakoj mjeri zastupljeni.

Načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović je istakao kako se od početka stupanja na dužnost načelnika pridržavao zakona o izvršenju budžeta, te vodio računa da sve budžetske stavke na ravnomjeran način budu tretirane. On je u narednom periodu najavio još veću finansijsku disciplinu, te je izrazio očekivanja da će budžet za 2017. godinu biti planiran na realnim osnovama.

Inače, na današnjoj sjednici političke stranke su predložile ukupno 19 amandmana, od kojih je načelnik Hasanbegović prihvatio jedan koji se odnosi na povećanje granta za humanitarna udruženja i organizacije na 25 000 maraka, dok su ostali amandmani odbijeni tokom samog čina glasanja. Na današnjoj sjednici usvojen je devetomjesečni izvještaj o izvršenju budžeta, a ukupni prihodi u posmatranom periodu ostvareni su iznosu od 7.118.846 maraka, ili 59 % u odnosu na plan.

Related posts