Sanjanin Amar Talić u timu svjetskih naučnika

Sanjanin Amar Talić suvlasnik je jedne poznate psihološke ordinacije u švedskom gradu Malmeu, a u svojoj struci cijenjen stručnjak i u proteklom periodu bio je aktivni sudionik nekoliko globalnih naučnih projekata organizovanih od strane Ujedinjenih nacija i drugih svjetskih organizacija.

Talićeva životna priča je veoma zanimljiva i predstavlja paradigmu o uspjehu mladih Bosanaca i Hercegovaca u svijetu i dokaz je da su ljudi s naših prostora obdareni znanjem, talentom i marljivošću.

Prije punih petnaest godina Talić je okončao srednjoškolsko obrazovanje na Unsko-sanskom koledžu u Bihaću, nakon čega je nastavio studij na univerzitetu u švedskom gradu Lundu. Njegov životni put je donekle neobičan, jer je cijeli rat proveo u Sanskom Mostu, živeći u teškim uslovima, nerijetko strahujući za sopstveni i život porodice.

“Moja odskočna daska bila je koledž u Bihaću gdje sam naučio jezike, ali i da se ponašam u nekom međunarodnom kontekstu. Školovanje sam okončao kao učenik generacije, pa sam aplicirao na visokoškolske ustanove u Sarajevu, Beču, Americi i Švedskoj”, prisjeća se Talić.

Kaže da je odabrao tu skandinavsku zemlju, a viza koju mu je tada izdala švedska vlada bila je prva studentska viza koju je Švedska izdala nekome u inozemstvu. Uslijedio je šestogodišnji studij, a Talić se prisjeća kako je uporedo sa studiranjem, da bi se izdržavao, radio razne fizičke poslove.

“Bio je to period adaptacije u jedno sasvim novo društvo. Ipak, najteže je bilo za finansije, ali uspio sam prebroditi sve poteškoće”, kaže Talić.

Po završetku studija prvi posao je pronašao u Danskoj, gdje je proveo nekoliko godina. Ističe kako su skandinavske zemlje uređena društva u kojima se cijeni profesionalnost, rad i pošten odnos prema poslu.

“Ono što sam mogao zapaziti, kada su u pitanju ljudi s naših prostora u Švedskoj, jeste da oni žele da rade, da doprinose svojoj porodici i društvenoj zajednici i zbog toga nas Šveđani puno cijene”, kaže Talić.

Za sebe kaže kako je psihološki i kulturološki veoma vezan za Bosnu i Hercegovinu, što se ne može reći za mlade ljude porijeklom s naših prostora koji su rođeni u Švedskoj. Osvrnuo se i na prisutnu pojavu odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, ističući kako je to globalan problem prisutan u velikom broju evropskih zemalja.

“Posmatram to kao jedan neizbježan socijalni proces. Lično, imam veliki broj prijatelja iz drugih zemalja, koji ne žele da ih se ograniči nekim državno-administrativnim granicama. Njihov cilj je da putuju, rade i oprobaju život na više mjesta, njima je čitava Evropa dom”, kaže Talić.

Ilustruje to primjerom Poljske, zemlje iz koje je, kada je primljena u Evropsku uniju, odselio ogroman broj mladih.

“Tada se govorilo da je najveći poljski grad London, jer je ogromna većima mladih Poljaka tamo odlazila za poslom i boljim životom. Danas imate situaciju da se veliki broj njih vraća u svoju domovinu, koja je na ekonomskom i društvenom planu značajno napredovala”, kaže ovaj mladi psiholog.

Ističe kako Bosna i Hercegovina mora pronaći unutrašnju snagu za sopstveni razvoj i priključenje evropskim integracijama, što bi bio ključ za ekonomske, ali i brojne druge probleme. Zanimljivost je da je Talić, prije desetak godina, bio član tima Bosne i Hercegovine zaduženog za procese evropskih pridruživanja. “Sticajem okolnosti, kada sam bio na specijalizaciji u američkom Džordžtaunu, upoznao sam tadašnjeg ambasadora BiH u SAD Igora Davidovića. On je kasnije bio na čelu pomenutog tima i pozvao me da budem njegov konsultant. Tada smo vjerovali da će aktivnosti u vezi s evropskim integracijama ići mnogo brže”, prisjeća se Talić.

Ovaj Sanjanin je sudjelovao u više naučnih projekata i kaže kako vrlo aktivno sudjeluje u naučnom životu.

“Konkretno, najznačajniji takav projekat je bio izrada globalnog dokumenta za potrebe Ujedinjenih nacija. Bio sam u timu naučnika iz više oblasti i pokušali smo da damo odgovor na pitanje šta bi mogli biti arhetipski uzroci masovnih ponašanja koji mogu da dovedu do nasilja i konflikata. Taj dokument je trebalo da posluži kao neka vrsta prevencije masovnih nasilja i konflikata širom svijeta”, pojašnjava Talić.

Dodaje kako je u proteklom periodu na brojnim mjestima angažovan kao konsultant i predavač, a namjera mu je da se u narednom periodu posveti akademskom životu.

Related posts