Bihać: Sadnica više – bolje se diše

Unski smaragdi obilježili Svjetski dan čistih planina i zasadili nekoliko hiljada mladih sadnica smrče.

Povodom Svjetskog dana čistih planina, oko stotinu članova Unskih smaragda je u saradnji sa Unsko-sanskim šumama (Šumarijom Bihać), JP Nacionalnim parkom Una, resornim ministarstvima Vlade USK-a, Upravom grada Bihaća, osnovnim školama grada Bihaća, organiziralo već tradicionalno veliku akciju pošumljavanja na području Lipe (Grad Bihać), pod motom: “Sadnica više, bolje se diše!” Pošumljavanju su se pridružili uposlenici Unsko-sanskih šuma, tako da su zasadili nekoliko hiljada mladih sadnica smrče u slivu rijeke Une.

Zaštita šuma

Cilj akcije pošumljavanja je bio podizanje ekološke svijesti o potrebi zaštite šuma i povećanja šumskog fonda u slivu Une, kao i praktično obučavanje sađenja mlade sadnice. Unski smaragdi su do sada izveli dvanaest akcija pošumljavanja i obogatili šumski fond za pedeset hiljada mladih sadnica na područjima: Gorjevca, Malog Račića, Doljana, Gorinčana i Lipe. To je rezultat visokorazvijene ekološke svijesti Unskih smaragda, ali i svih onih koji podržavaju njihove ekološke akcije. Jasmina Begatović, dipl. ing šumarstva u Unsko-sanskim šumama, naglasila je da je cilj pošumljavanja ne zasaditi što više mladih sadnica nego kvalitetno zasaditi sadnice i prenositi znanje o potrebi zaštite šuma, na mlađe generacije, a potom je održala ekološki čas o ulozi i značaju šuma za život na planeti Zemlji.

Najvjerniji saveznici

“Ako znamo da samo jedno stablo tokom svog života apsorbuje jednu tonu ugljičnog dioksida i da jedan hektar šume tokom jedne godine zadrži od 35 do 68 tona prašine i drugih čestica iz vazduha, te da su šume naši najvjerniji saveznici u borbi protiv klimatskih promjena, globalnog zatopljenja planete Zemlje i narušavanja ozonskog omotača, da su najveći potrošači ugljičnog dioksida i proizvođači kisika, onda, s pravom, možemo reći da su šume pluća planete Zemlje. Danas, kada je umiranje šuma postala planetarna pojava i kada požari i sjekire obaraju drveće brže nego što ih priroda može sama obnoviti, neophodno je obnavljati šumski fond i razvijati kod mladih svijest o potrebi zaštite naših šuma“, kazala je Mejasa Dupanović, predsjednica Udruženja Unski smaragdi.

oslobodjenje.ba

Related posts