Sa sarajevskih ulica “pauk” prošle godine uklonio 2.420 vozila

Prema evidenciji koja se odnosi na aktiviranje službe “pauk” uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ukupan broj nepropisno parkiranih vozila koje je u 2016. godini KJKP “Rad” uklonio sa sarajevskih ulica je 2.420, potvrdio je Feni glasnogovornik KJKP “Rad” Mirza Ramić.

Broj uklonjenih vozila na osnovu asistencije kontrolora parkinga – redara, zbog neplaćenog parkinga, je 502 vozila, dodao je Ramić.

Prema njegovim riječima, prema svim drugim zahtjevima za uklanjanje vozila od MUP-a KS, Tužilaštva KS, Tužilaštva BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i drugih, premješteno je 50 vozila.

Ramić ističe da prema Uredbi o načinu naplate parkiranja u KS i Odluci o sigurnosti i organizaciji prometa, “pauk” služba se angažira uz asistenciju MUP-a KS u slučajevima kada korisnik parkira vozilo koje nije registrirano ili nema registarskih oznaka, u slučajevima ostavljanja neispravnog ili havarisanog vozila i zbog dotrajalosti neupotrebljivih vozila ili vozila koja nemaju vlastiti pogon.

– ‘Pauk’ se angažira i u slučajevima zauzimanja parking mjesta putem ograđivanja (rampe, ograde i razni predmeti koji fizički ometaju parkiranje), neovlaštenog zaustavljanja i parkiranja na rezervisanim parking mjestima, zaustavljanja i parkiranja vozila uzastopno dva sata na parking mjestu bez valjane parking karte, ako svojim položajem parkiranja vozilo zauzima više parking mjesta – kazao je Ramić.

Dodaje da će vozilo u slučaju zaustavljanja ili parkiranja na javnim prometnim površinama namijenjenim za kretanje i zadržavanje pješaka gdje to nije dozvoljeno, biti uklonjeno ili premješteno na drugo mjesto o trošku vlasnika ili korisnika vozila po nalogu ovlaštenog službenika MUP-a KS.

Uklonjena vozila se deponuju na nadvožnjaku Ciglane u Sarajevu.

Related posts