S kakvim problemima su suočeni potrošači u BiH: Na policama uređaji bez jasnih deklaracija

Trgovac u BiH može dobiti kaznu od 2.500 do 5.500 KM ako proda proizvod bez deklaracije ili ako ona nema propisane podatke.

Potrošačima u Bosni i Hercegovini često se isporučuju elektronski uređaji ili bijela tehnika sa uputstvom na stranim jezicima. Neki proizvodi nemaju odgovarajuću deklaraciju, a ni uputstvo prevedeno na tri zvanična jezika u BiH. Iako je članom 22. Zakona o zaštiti potrošača u BiH propisano da svi proizvodi namijenjeni potrošačima moraju imati deklaraciju napisanu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, često se dešava da se uvozi roba, posebno ona kupljena putem interneta, bez odgovarajućeg uputstva.

Kazne za trgovce

Ombudsmen za zaštitu prava potrošača u BiH Dragan Doko izjavio je za Faktor da deklaracija na proizvodu mora biti u skladu sa Zakonom, tehničkim i drugim propisima i sadržavati naziv proizvoda.

– Deklaracija sadrži tip ili model model proizvoda, ime i punu adresu proizvođača, a za uvozne proizvode i ime i sjedište uvoznika, te zemlju porijekla. Navedeni podaci o proizvodu ne smiju se mijenjati – rekao je Doko.

Naveo je da trgovac može dobiti kaznu od 2.500 do 5.500 KM ako proda proizvod bez deklaracije ili ako ona nema propisane podatke.

Iz institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH pozivaju građane na dodatni oprez, jer bi se prije kupovine trebali raspitati o svojstvima ponuđenog proizvoda, posebno ako se radi o jeftinijim uređajima nepoznatih proizvođača.

Trgovac je dužan građane upoznati sa svim karakteristikama uređaja koji se prodaje.

– Potrošačima predlažemo da usporede cijenu istog proizvoda u različitim prodavnicama, te, najvažnije, da se detaljno raspitaju o onome šta određena garancija podrazumijeva, koji kvarovi ne podliježu garanciji, na koji rok se ona odnosi – kazao je Doko.

Prema njegovim riječima, građani imaju pravo na naknadu štete koju su pretrpjeli zbog toga što su bili lišeni upotrebe stvari, s tim da osobe odgovorne po garanciji mogu, a što često i prakticiraju, dati potrošaču zamjenski uređaj.

Naš sagovornik kaže da je po isteku garantnog roka, proizvođač, odnosno dobavljač dužan snabdijevati tržište rezervnim dijelovima najmanje tri godine.

Potrošačko pravo

Doko je kazao da je zakonom definirano da se na tržište mogu staviti proizvodi samo ako ispunjavaju tehničke zahtjeve koji se na njih odnose.

– Oznaka CE pokazuje da je proizvod proizveden u skladu sa sigurnosnim odredbama Evopskog komiteta za standardizaciju u elektronici ili Međunarodne komisije za elektrotehniku. U BiH se do pristupanja EU kao znak uslađenosti koristi oznaka C – kazao je ombudsmen.

Zaključio je da građani imaju osnovno potrošačko pravo na izbor proizvoda i usluga po konkurentnim cijenama i zadovoljavajućeg kvaliteta, kao i pravo na informiranost, jer samo informiran potrošač je zaštićen potrošač.

(K. Silajdžija/Faktor.ba)

Related posts