Reagirao i RAK: Kabl operateri nezakonito koriste elektrostubove, prednjači Telemach

Određeni broj kabl operatera u BiH na nezakonit način koristi postojeću telekomunikacionu infrastrukturu, kao što su električni i stubovi javne rasvjete, podzemne instalacije i slično. Osim toga pojedini operateri, bez građevinskih dozvola kopaju kanale po javnoj i privatnoj imovini, kako bi postavili svoje instalacije.

Kako smo uspjeli saznati iz naših izvora, Elektroprivreda BiH je Regulatornoj agenciji za komunikacije već prijavljivala nezakonito korištenje njenih stubova. Prema procjenama ove kompanije, kabl operateri na nezakonit način koriste oko 40.000 stubova za električnu energiju. U ovom nezakonitom poslovanju, kako su nam kazali naši izvori, prednjači komapnija Telemach.

Navodno je ova komapnija, preuzimajući manje kabl operatere u našoj, zapravo djelimično “naslijedila“ problem nezakonitog korištenja tuđe infrastrukture, a djelimičmno je i sama nastavila sa tom praksom.

Sve ove tvrdnje natjerale se nadležne u RAK-u da već neko vrijeme od nadležnih institucija u BiH zatraže rješavanje ovog problema. Tim povodom su se obratili Ministarstvu prometa i komunikacija FBiH, Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH, Ministarstvu prostornog uređenja FBiH, Upravi za inspekcijske poslove FBiH, Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Savezu općina i gradova Republike Srpske i Vladi Brčko distrikta BiH, sa zahtjevom da svaka od ovih institucija učini ono što je u njenoj nadležnosti na suzbijanju ove pojave.

– Uzurpacija desetaka hiljada stubova elektrodistributivne mreže i javne rasvjete, kilometara kablovske kanalizacije, kao i prokopa javnih i privatnih površina, uz instaliranje bespravnih mreža i njihovo puštanje u rad bez pribavljene upotrebne dozvole, prolazi neprimjećeno od nadležnih inspekcijskih i općinskih organa. Masovnost ove pojave uzrokuje ozbiljnu nelojalnu konkurenciju na tržištu, a štetu trpe svi korisnici javnih telekomunikacionih usluga. Osim toga, ovo znatno umanjuje konkurentnost i tržišnu vrijednost operatora koji su još u javnom vlasništvu. To može rezultirati usporavanjem građenja kvalitetnih telekomunikacionih mreža i degradacijom kapaciteta postojećih mreža i usluga – izjavio je direktor RAK-a Predrag Kovač.

Kako je saopćeno iz RAK-a, oni nisu dali pravo na ovakvo nezakonito ponašanje niti jednom korisniku dozvole.

S druge strane, kako su nam kazali naši izvori, RAK ima mogućnost da kažnjava u ovakvim slučajevima. Osnovna kazna, za prvi prekršaj, iznosi 150.000 KM. Za ponovljeni prekršaj kazna se udvostručava i iznosi 300.000 KM, a zatim slijedi i mogućnost suspenzije dozvole na određeno vrijeme, a u konačnoj varijanti i trajno oduzimanje dozvole. U prošlosti RAK je izricala novčane kazne za ovakvo kršenje zakona, ali već nekoliko godina to ne čini.

– RAK nema nadležnost provođenja kontrola. Agencija može izreći kaznu samo na osnovu rješenja nadležnog inspekcijskog organa, koje djeluju na općinskom, kantonalnom i entitetskom nivou. Međutim, u RAK već nekoliko godina nije stiglo niti jedno rješenje inspekcije o provedenoj kontroli i utvrđenoj nepravilnosti – kazali su nam naši inspektori.

S ciljem rješavanja ovog problema, RAK je u februaru 2016. organizovao sastanak sa svim elektroenergetskim inspektorima u BiH, pokušavajući dogovoriti saradnju na suzbijanju nezakonitog korištenja infrastrukture. Međutim, sastanak se pretvorio u “pravdanje“ inspektora koji su uporno tvrdili da to ko nezakonito koristi električne stubove nije njihova nadležnost.

Osim toga, direktor RAK-a je i ranije upozoravao nadležne ministre na ovu pojavu, ali što bi narod rekao “niko ni habera“. U svom posljednjem dopisu, Kovač podsjeća ministre na sastanak iz februara prošle godine.

– Tu su bili prisutni i predstavnici nadležnih ministarstava kao i elektroenergetski inspektori. Nakon ovog sastanka, niti jedan nadležni inspektor nije dostavio RAK-u bilo kakav akt kojim se utvrđuje nezakonitost u korištenju niskonaponske elektrodistributivne mreže. Suprotno tome, drugostepenom presudom Općinskog suda u Zenici od 1.12.2016. godine potvrđena je obaveza Telemach d.o.o. Sarajevo da prestane s uznemiravanjem JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u njegovom pravu raspolaganja, korištenja i održavanja niskonaponske mreže. Tom presudom naloženo je Telemachu da u roku 60 dana ukloni postavljene instalacije kablovske televizije sa 1.845 stubova, ukupne dužine preko 73 kilometra – podsjeća Kovač resorne ministre svojim dopisom.

Osim stvaranja nelojalne konkurencije, nezakonito korištenje stubova može nositi i stvarne opasnosti.

– Na stubovima se sada nalazi veći broj priključaka nego što je projektovano. Zbog toga se vrlo lako može desiti da se te žice dodirnu i da tako izazovu nesreću. Ta opasnost se povećava kada pada snijeg i kada se kablovi izviju pod teretom. Zbog težine priključaka može se dogoditi i da stub padne. Sve ovo može izazvati nesreću sa smrtnim ishodom. Hoćemo li čekati da neko pogine, pa da inspektori, ali i drugi nadležni organi reaguju – pitaju se naši izvori.

Treba znati da samo korištenje stubova koje je već neko ranije postavio, poput elektroprivreda, telekom operatera, javne rasvjete i slično nije sporno. RAK samo poziva da se to radi u skladu sa zakonima. To, između ostalog, podrazumijeva i da kabl operateri vlasnicima stubova plaćaju naknadu za korištenje.

Ilustracije radi, Telemach je prije nekoliko dana sklopio ugovor sa Elektroprivredom HZHB o korištenju stubova. Prema tom ugovoru, samo za korištenje u dosadašnjem periodu, Tlemach će Elektroprivredi HZHB platiti više od milion maraka, uz obavezu plaćanja naknade i u budućnosti.

Izvor: Faktor

Related posts