Razvojna agencija USK pred gašenjem

Zbog neadekvatno utrošenih sredstava i nerealiziranih projekata, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (USK) obavezna je vratiti 600.000 maraka i radi se o sredstvima iz evropskih finansijskih fondova koja su bila namijenjena realizaciji razvojnih projekata na području USK. Zbog činjenice da nije došlo do namjenskog utroška ovih sredstava, Evropska komisija u BiH zatražila je njihov povrat, potvrđeno je iz Vlade USK. Prema tim informacijama, pomenuta javna ustanova, osnovana s ciljem ekonomskog razvoja i privlačenja starnih investicija, mogla bi se naći pred gašenjem, dok bi Vlada USK preuzela obavezu da vrati tražena sredstva. Zbog neefikasnosti u radu Razvojna agencija USK se duže vrijeme nalazi u vrlo teškoj situaciji, a zaposlenicima se već duguje nekoliko ličnih dohodaka. Inače, pomenuta ustanova se finansirala novcem kojeg je osiguravala zahvaljujući saradnji s međunarodnim razvojnim fondovima i finansijskim institucijama. U proteklih godinu dana gotovo da nije realiziralan niti jedan značajniji projekat, iako je ustanova od svog osnivanja pa do sredine 2015. godine osigurala oko 2,5 miliona maraka, koji su usmjereni u razvoj i poboljšanje poslovanja preko 70 ovdašnjih preduzeća. Dobri poznavaoci situacije tvrde kako je uzrok svemu loša kadrovska politika aktuelne vlade USK, koja je po dolasku na vlast smijenila osnivača i dotadašnjeg direktora pomenute ustanove Harisa Komića.

nezavisne.com

Related posts