Ratni put bataljona Ljutoč (I dio)

U nekoliko dijelova biće prikazan ratni put bataljona Ljutoč, od njegovog samog formiranja do kraja agresije.

Ako se u obzir uzmu sve činjenice i podaci koji su vezani za formiranje bataljona Ljutoč, a vodeći se istim da se opiše ratni put kroz najbitnije datume događaje, onda je neizbježno da se prisjetimo i samim tim vežemo za formiranje TO Odreda ORAŠAC, koji je bio preteča odredu, a kasnije bataljona Ljutoč.

Zbog sve učestalijih provokacija lokalnih srba, i sela Rajnovci, Doljani, Vrtoča, i drugih okolnih sela, početkom 1992 god. odnosno 15. februara 1992., stanovništvo MZ Orašca i Kulen Vakufa, se organizuje i priprema za odbranu ovih dviju MZ. Početni aktivnosti se odvijaju u držanjem seoskih straža zajedno sa rezervnim sastavom policije. Ove početne aktivnosti održavaju se ilegalno i bez prisustva šireg kruga ljudi, da se nebi ugrozila cijela bezbjedonosna situacija koja je tih ranoproljetnih dana vladala kako u Ljutočkoj dolini tako i širom Bosne i Hercegovine.

Od 15.02.do 14.04.1992 godine vode se aktivnosti u formiranju odreda Orašac, u čiji sastav ulazi osam četa s područja MZ Orašac i tri čete MZ Kulen Vakuf. Za prvog komandanta odreda postavlja se Meho Vojniković. Ove aktivnosti plod su intenzivnog planiranja, prikupljanja informacije, te svakodnevnog informisanja mještana ovih mjesnih zajednica o sve izvjesnijem ratu i agresiji koja se priprema na Bosnu i Hercegovinu. S druge strane u ovom periodu vode se intenzivi sastanci i o tome na koji način spasiti narod dođe li do općeg napada na Ljutočku dolinu. Vođeni strašnim sjećanjima o zvjerstvima koji su četnici i ustanici napravili početkom II svjetskog rata, razrađeno je nekoliko planova evakuacije stanovništva Ljutočke doline.

Od 14.04.1992 godine. zvanično i službeno postoji odred Orašac.

Od mjeseca maja do 10.06 1992 godine, jedinice nivoa čete i niže jedinice planski i u cijelokupnom sastavu drže lokalne staže po dodjeljenoj zoni odgovornosti.

U ovom kratkom periodu u sastavu Odreda Orašac formira se interventna jedinica koja se po naređenju komandanta Mehe Vojnikovića prvi put postrojava krajem maja mjeseca 1992 godine. Jedinica sastavljena od mlađih momaka u glavnom naoružana lovačkim naoružanjem.

Poznate su nam činjenice i dešavanja od 10 do 20 juna 1992 godine. Napad na Kulen Vakuf, Orašac protjerivanje naroda zbijeg u Donji Lapac i dolazak u Bihać, što je svakako vrlo bitno i zahtjeva posebnu pažnju.

Dolaskom stanovništva u Bihać, grupe građana razmišljaju o istom cilju tj. formiranju jedinice i uključivanjem u redove TO jedinica formiranih u Bihaću.

20 juna 1992. god. u domu Pilota sastaje se prva grupa građana s prostora Orašca i Kulen Vakufa i počinju formirati spiskove za formiranje vojne jedinice. Vijest se vrlo brzo širi među stanovništvom koje masovno dolazi i upisujese kao dobrovoljci u rekordnom roku. Za samo za osam dana formirana je jedinica pod nazivom odred Ljutoč. Za komandant Odreda postavljen je Edham Duraković.

U sastav odreda ulaze četiri čete i to tri čete personalno popunjene ljudstvom iz Ljutočke doline: Oraška, Vakufska i Ćukovska četa i jedna četa popunjena ljudstvom iz MZ Ripač kao Ripačka četa.

Zbog formaciske strukture Odreda cijelokupni prijavljeni personal raspoređuje se u rezervne čete, četa A i B. Koje će se kasnije rasformirati, a personal biti raspoređen uglavnom u sastavu 1. Bihaćke kasnije 510 Sbb.

Prvo postrojavanje odreda Ljutoč bio je 28.06.1992 godine u kasarni Adil Bešić. Gdje se obraća tadašnji komandant OpŠ TO Bihać Ramiz Dreković i NŠ OpŠTO Bihać Atif Dudaković.

04.07. 1992 godine u reonu Kamenice OŠ Kamenica odred polaže svečenu zakletvu oko 1000 boraca.

U navedenom periodu jedinica se upućuje na Zlopoljac gdje izvodi obuku i pripreme za uvođenje u borbena dejstva. Prva jedinica oko 50 boraca iz sastava Vakufske čete 12.07. 1992 godine upućuje se na borbeni zadatak u rejonu Čekrlija, a kasnije sve do 10.septembra sve jedinice niovo čete su izvršavale borbeni zadatak na prednjem kraju odbrane u reonu Golubića i Sokoca.

19.07.1992 godine formiranjem 1. Bihaćke brigade odred Ljutoč ulazi u njen sastav kao 1. pješadijski bataljon, koji do kraja rata ostaje u istom sastavu i istom formaciskom rasporedu.

U toku izvođenja obuke i logorovanja u selu Zlopoljac uslijedilo je komandantsko i komandirsko izviđanje u reonu Grabeža. U tom reonu se planiralo da se jedinica uvede i dodijeli joj se zona odgovornosti.

Kraj prvog dijela …

/usn.ba

Related posts