Profesor dr. Fadil Islamović novi rektor Bihaćkog Univerziteta

Na 6. redovnoj sjednici Senata izabran je re.or Univerziteta. Profesor dr. Fadil Islamović, koji je bio i jedini prijavljeni kandidat izabran je sa 19 glasova „ za”, te će dužnost rektora obavljati u mandatnom periodu 2016-2020. godina. Uz to pozvan je osnivač da se što prije donese Strategija razvoja Univerziteta i da se Univerzitetu vrati autonomija.

Pred Senatom se našao i izbor članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja. Birana su tri od ukupno četiri prijavljena kandidata. Profesor dr. Halid Makić i docent doktor Ekrem Nezirović dobili su potreban broj glasova, što nije slučaj sa preostala dva kandidata i nakon drugog kruga glasanja. Stoga je odlučeno da se na narednoj sjednici Senata ide u ponovni izbor trećeg člana. Prihvaćen je izvještaj Komisije za ocjenju doktorske desertacije, potvrđena Komisija i odobrena odbrana kandidatkinji magistrici Aidi Džaferović, te donesena odluka o izboru u zvanje docenta doktora Dijani Vuković za užu naučnu oblast računovodstvo na Ekonomskom fakultetu .

U prvu godinu na Univerzitetu je od 800 odobrenih redovnih studenata upisano njih 544 ili 68%.

Na nekim odsjecima taj broj je ispod 50%, stoga je zadužen rektor da uradi elaboraciju stanja sa prijedlogom mjera i reorganizacije studijskih odsjeka , te da se ovoj problematici pristupi studiozno.

rtvusk.ba

Related posts