Pročitajte kakve su kazne predviđene zakonom o zabrani pušenja na javnim mjestima u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta FBiH na današnjoj je sjednici većinom glasova podržao Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

U nastavku teksta pročitajte kakve su kazne predviđene Nacrtom zakona, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Član 35.

– Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje ne zabrani upotrebu duhanskih proizvoda u skladu s članom 5. stav (1) ovog zakona.

– Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

– Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje, suprotno članu 7. st. (3) i (4) ovog zakona ne odredi posebnu prostoriju za pušenje.

– Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stava (3) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

– Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 5.000 KM kaznit će se vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno koji propusti izvršiti radnje propisane članom 6. stav (4) i (5) ovog zakona.

Član 36.

– Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj privredno društvo i drugo pravno lice koje se bavi proizvodnjom, uvozom i prometom duhanskih proizvoda ako ne istakne podatke, odnosno prodaje duhanske proizvode suprotno čl. 8. i 9. ovog zakona, kao i čl. od 13. do 20. ovog zakona i krši odredbe člana 21. ovog zakona.

– Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

– Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 10. 000 KM za prekršaj iz stava (1) tačka b) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u organu uprave.

– Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice registrovano kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.

Član 37.

– Novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje prodaje duhanske proizvode suprotno odrebama člana 23. st. (4) i (5) ovog zakona.

– Novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 1000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

– Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice registrovano kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.

Član 38.

– Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama člana 23. st. (1), (2) i (3), čl. 24 i 25., kao i člana 26. stav (2) ovog zakona.

– Novčanom kaznom u iznosu od 550 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

– Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.000 KM za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice registrovano kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.

Član 39.

– Novčanom kaznom od 100 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje:
a) upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u zatvorenim javnim prostorima, javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prevozu, suprotno članu 5. ovog zakona;
b) upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalazi maloljetno lice ili više njih.

– Novčanu kaznu iz st. (1) i (2) ovog člana naplaćuje policijski službenik koji obavlja nadzor, u formi prekršajnog naloga.

U priloženim videima pogledajte šta su rekli građani Sarajeva o zabrani pušenja na javnim mjestima.

Related posts