PROBLEMI OKO IZGRADNJE KRUŽNOG TOKA: Uzurpacija privatnih posjeda ili je ipak sve legalno?!

U Bosanskoj Krupi su u toku radovi na izgradnji kružnog toka, projekta za koji je ugovor potpisan 19. septembra izmedju JP“Ceste FBIH“ i firme „BC Gradnja“ u vrijednosti od nešto više od 333.000 KM.

Prema onom što je načelnik Općine Armin Halitović kazao gostujući u vijestima plus radija „Bosanska Krupa” u petak (04.11.) u idućoj sedmici bi se trebao završiti rotor, sprovesti oborinske vode i trotoar. Rok je bio 20. novembar međutim najvjerovatnije da će ovaj rok biti probijen, ali da će se radovi okončati do kraja gradjevinske sezone. Iako su svi koje je zanimao izgled kružnog toka mogli vidjeti u foto prezentaciji ipak ovih dana često se pojavljivalo pitanje njegove funkcionalnosti u smislu širine gdje bi se primjerice jedan veći šleper mogao okrenuti kao i zagušenje i usporavanje saobraćaja.

Na ovakve komentare načelnik Halitović odgovara konstatacijom da ukupna širina trake zajedno sa granitnim kockama uz sami rotor iznosi devet metara što je smatra on, sasvim dovoljno da vozila većih gabarita mogu nesmetano da prodju kružni tok. Prilikom izvođenja radova bilo je zastoja, što je u razgovoru potvrdio i sam načelnik Halitović, a zbog imovinsko-pravnih problema. Upravo ovo posljednje rečeno je ono što se dešava na parceli uz sami kružni tok gdje sugrađanin Sead Suljić tvrdi da je vlasnik spome parcele i koji nam je u razgovoru kazao da je od Senade i Avde Mesića 2001. godine kupio taj dio zemljišta.

Kako se dogodilo, za sada nije jasno, ali kao vlasnik kompletnog tog dijela uključujući i spomu parcelu pojavio se i Enver Ibrahimović. Općina Bosanska Krupa je, prema riječima Halitovića, izdala gradjevinsku dozvolu investitoru JP Ceste FBIH koja je pravosnažna i „tu prestaju sve moguće priče oko tzv. uzurpacija privatnih posjeda. Da je bilo uzurpacije taj neko je mogao uložiti žalbu i ta građevinska dozvola ne bi bila pravosnažna i prema njoj se ne bi moglo postupati”. Takođe Halitović tvrdi da Općina ima dokumentaciju, pored ostalog i dešenje drugostepenog organa odnosno Suda USK u Bihaću kojom je kao neosnovanu odbio žalbu gdina. Suljića protiv Ibrahimovića i da on ne polaže apsolutno nikakva prava na navedenoj parceli.

Gdin. Suljić u telefonskom razgovoru nam je kazao da od suda ima sudsku mjeru zabrane bilo kakve povrede spome parcele,što po njemu znači da niko pa ni Općina ili JP”Ceste FBIH” ne mogu ulaziti u spomi posjed. U još jednom telefonskom razgovoru sa Suljićem kojeg smo jutros obavili smo saznali da ga je policija juče oko 17 sati privodila radi davanja iskaza,a po pitanju blago rečeno , žučne rasprave izmedju njega i radnika kada je je zadržan dva do tri sata. Policija je, prema riječima Suljića tražila određenu dokumentaciju kojom može potvrditi svoje navode na čemu on kako nam je rekao trenutno i radi.

Druga situacija je spor koji traje već nekih desetak godina, ali ovih dana je doživio i kulminaciju, a tiče se otvaranja puta preko imovine vlasnika Angijada Kadića u blizini željeznog mosta kojim trgovački centar i kompletno to područje obuhvaćeno regulacionim planom „Luke” dobija put. Ova priča ,a to bolji poznavaoci znaju, datira još iz 2006. godine kada se išlo sa projektom izgradnje sportske dvorane u tom području.Tadašnji načelnik Hamdija Grošić sa kojim smo takodje razgovarali je kazao da je tada pokušao naći dogovor sa vlasnikom o otkupu zemljišta međutim kako vlasnik nije pristajao,a tadašnje Općinsko vijeće nije donijelo Odluku o javnom interesu realizacija regulacionog plana je stala. Aktuelni načelnik tvrdi da ima papir da je vlasnik tog dijela zemljišta općina Bos.Krupa.Svi regulacioni planovi, tvrdi Halitović, predvidjali su put prema području „Luke” upravo zbog činjenice da se na tom dijelu ništa ne može graditi ,jer nema puta. Sada, kako tvrdi Halitović ostaje drugi sudski postupak kojim vlasnik ima pravo na obeštećenje za izuzetu zemlju iako iz razgovora nismo saznali na koji način i na osnovu koje odluke je pomenuta zemlja izuzeta. Sud je državna institucija koja daje svoju zadnju riječ.

Oni koji smatraju da su oštećeni sigumo će putem svojih zastupnika tražiti „pravdu kroz pravo”. RP “Luke”je u formi prednacrta prošao javnu raspravu sada će čekati novi sastav vijeća kako bi u formi nacrta bio ponovo pušten u javnu raspravu.Posljednje sjednice vijeća u odlazećem sazivu obilovale su brojnim polemikama upravo oko RP “Luke”, na kraju posljednja sjednica je i prekinuta upravo zbog neslaganja vijećnika oko ovog pitanja.

Sada nam dolazi novi saziv Općinskog vijeća, ali problem je stari.

radio bk

Related posts