Priprema se smjena čelnih ljudi Univerziteta u Bihaću

Nakon jučerašnje redovne, u Bihaću je održana i vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona posvećena stanju na Univerzitetu u Bihaću.

Većinom glasova, uz nekoliko amandmana koje su tražili opozicioni zastupnici SDP-a i DF-a, usvojene su izmjene i dopune Zakona o Univerzitetu i Nacrt zakona o studentskom standardu uz zaključak da se da rok od devedeset dana potrebnih za provođenje javnih rasprava.

Izmjene i dopune Zakona o Univerzitetu, koje je predložila Vlada, uz nekoliko amandmana koje su tražili opozicioni zastupnici SDP-a i DF-a, usvojene su sa devetnaest glasova za.

I druga tačka dnevnog reda – Nacrt zakona o studentskom standardu usvojena je uz zaključak da se da rok od devedest dana potrebnih za provođenje javnih rasprava.

Jučer su smijenjeni članovi Nadzornog odbora Univerziteta, te imenovan novi – privremeni, koji ima zadatak da imenuje vršioce dužnosti dekana, prodekana i rektora Univerziteta, čime je postalo jasno da će dosadašnji rektor Mirsad Veladžić biti razriješen ove dužnosti.

Članovi privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću su: Samir Vojić, Kenan Mahmutović, Ekrem Nezirević, Meliha Kazić, Ahmet Salihagić, Melita Skenderović, Azra Šulić, Mehmed Galijašević i Husein Vilić.

kladusa.net

Related posts