Prezentacija Zavičajne zbirke Gradske biblioteke Bosanska Krupa

U cilju iskorištenosti za znanstvena i stručna istraživanja te za promociju lokalne zajednice u svim segmentima, kulturnim, turističkim, obrazovnim, informacijskim JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa organizuje Prezentaciju Zavičajne zbirke Gradske biblioteke Bosanska Krupa.

Prezentacija se održava u sklopu projekta „Uređenje, zaštita i prezentacija Zavičajne zbirke Unsko-sanskog kantona”, finasiranog od strane Ministarstva civilnih poslova BiH.

Organizatori prezentacije su JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać i JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa – Gradska biblioteka

Prezentacija će se održat 18. januara u Domu kulture u Bosanskoj Krupi sa početkom u 13 sati.

Related posts