Porezna uprava FBiH: Prijavite radnike ili slijede drakonske sankcije

Svim poslodavcima koji do kraja februara 2017. godine ne postupe u skladu sa odredbama Zakona, odnosno ne izvrše prijave zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice gdje zaposlenik obavlja poslovne aktivnosti, Porezna uprava će biti prinuđena da izrekne naprijed navedene propisane sankcije

Iz Porezne uprave Federacije BiH upućen je javni poziv poslodavcima za prijavu radnika te upute o primjeni Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa…

Javni poziv PUFBiH prenosimo u cjelosti:

Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano je da se prijava za zaposlenika vrši najkasnije dan prije početka rada zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta, prema sjedištu te poslovne jedinice.

Pod poslovnom jedinicom podrazumijeva se svaka podružnica i jedinica u sastavu pravnog lica ili organizacije kojoj se dodjeljuje identifikacioni broj u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije BiH.

Poslodavac koji ne prijavi zaposlenika shodno naprijed navedenom, čini prekršaj za koji su propisane novčane kazne i to: za obveznika uplate doprinosa u iznosu od 5.000,00 KM do 100.000,00 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM i za fizičko lice – poduzetnika u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM. Pored novčane kazne počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana vršenja djelatnosti u periodu do šest mjeseci s ciljem sprečavanja budućeg činjenja prekršaja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva poslodavce-obveznike uplate doprinosa da prijave zaposlenika vrše shodno Zakonu i Pravilniku, odnosno prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice gdje zaposlenik obavlja poslovne aktivnosti.

Prijava zaposlenika u Jedinstveni sistem, podnosi se na obrascu JS 3100 koji se može preuzeti sa web stranice Porezne uprave FBiH u dijelu „Obrasci“, i popunjen obrazac poslodavac dostavlja nadležnoj poreznoj ispostavi i to:

– prema sjedištu obveznika uplate doprinosa ako zaposlenik radi u sjedištu,
– prema sjedištu poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta gdje zaposlenik i radi,
– prema prebivalištu zaposlenika iz Federacije BiH koji je zaposlen u institucijama BiH,
– prema prebivalištu zaposlenika iz Federacije BiH koji radi u poslovnoj jedinici u FBiH kod obveznika čije je sjedište u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu ili čije je sjedište izvan teritorije BiH,
– prema sjedištu poslovne jedinice u Federaciji BiH za zaposlenika koji ima prebivalište izvan teritorije FBiH, ukoliko je osnovni subjekt sa sjedištem u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu ili izvan teritorije BiH,
– Poreznoj ispostavi Orašje za zaposlenika kod obveznika sa sjedištem u Brčko Distriktu, a koji se opredijelio za korištenje prava kod Federalnog zavoda PIO/MIO.

Ako ste prijavili zaposlenika prema sjedištu osnovnog subjekta, a ne prema poslovnoj jedinici gdje zaposlenik radi, neophodno je da odmah ili u što kraćem roku, za takvog zaposlenika dostavite odjavu (JS 3100) u nadležnu poreznu ispostavu sjedišta osnovnog subjekta, a zatim prijavu (JS 3100) nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu poslovne jedinice.

Svim poslodavcima koji do kraja februara 2017. godine ne postupe u skladu sa odredbama Zakona, odnosno ne izvrše prijave zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice gdje zaposlenik obavlja poslovne aktivnosti, Porezna uprava će biti prinuđena da izrekne naprijed navedene propisane sankcije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 033 289 818; 033 289 833 i 033 289 862.

Related posts