Pomoć Udruženju paraplegičara općine Velika Kladuša

Regionalni odbor “Merhamet” Bihać u saradnji sa Osnovnim odborom “Merhamet” Velika Kladuša uručio je članovima udruženja paraplegičara Velika Kladuša donaciju u kurbanskom mesu od 280 kg.

– U dogovoru sa sekretarom Osnovnog odbora „Merhamet“ Velika Kladuša Ćehić Omerom i direktorom Regionalnog odbora Merhameta Bihać – Alenom Prošićem, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Velika Kladuša je ove godine organizirala doniranje kurbanskog mesa za 56 članova Udruženja.Merhamet je donirao 280 kg kurbanskog mesa a Upravni odbor Udruženja i volonteri su organizirali prevoz i raspodjelu doniranog mesa. Svakom članu je dodjeljeno oko 5 kg, a iskoristili smo priliku i da direktoru Regionalnog odbora „Merhamet“ Bihać gos. Alenu Prošiću uručimo zahvalnicu za sve do sad realizirano za naše udruženje – kazao je Alaga Hozanović predsjednik Udruženja paraplegičara Velika Kladuša.

Related posts