Počelo suđenje: Kako je Azra Obuća varala ljude za više hiljada KM

U Općinskom sudu Sarajevo čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi Tužilaštva i odbrane počelo suđenje Azri Obući (39), koja se tereti za lažno predstavljanje i prevare po ovim tačkama:

“1. u mjesecu martu 2016. godine u Sarajevu sa ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, predstavljajući se kao šefica Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, znajući da je Dž.G. nezaposlen i da traži posao, istom ponudila da ga za određenu novčanu sumu zaposli na radno mjesto informatičar-administrator na prikupljanju sigurnosnih informacija i podataka u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH.

Kada je isti u to povjerovao i na to pristao od Dž.G. je tražila novac u iznosu od 4.000 KM na ime zaposlenja, on joj je dao novac i potrebnu dokumentaciju.

Nakon toga je Dž.G. prisustvovao sastancima gdje su bile prisutne E.P. i osoba po imenu A., kojima je takođe obećavan posao, te im je tom prilikom obećavana obuka, a na jednom od sastanaka je potpisao lažno sačinjen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme u OSA-i, na kojim je elektronski obrađena fotografija zaglavlja koju ne koristi OSA, koja 4 (četiri) primjerka ugovora je ista odnijela sa sobom radi navodnog potpisa i ovjeravanja od strane direktora, a po uputama iste je navodno trebao imati i video-konferenciju za razgovor sa direktorom Agencije, zbog čega je počeo sumnjati da je prevaren, te tražio povrat dokumentacije i novca, što nije dobio na koji način je oštećen za iznos od 4.000,00 KM.
ADVERTISING
inRead invented by Teads

2. u mjesecu februaru 2016. godine u Sarajevu sa ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, predstavljajući se kao šefica Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, znajući da je A.Č. nezaposlena i da traži posao, istoj ponudila da je za određenu novčanu sumu zaposli na radno mjesto pravnice u Vrhovnom sudu F BiH. Kada je žrtva povjerovala, Obuća je od A.Č. je tražila novac u iznosu od 4.000 KM na ime zaposlenja.

A.Ć. je sa novac zajedno sa dokumentacijom putem svoje svekrve istoj predala u njenom stanu, a Obuća joj je lažno prikazala da se ne radi o zaposlenju u Vrhovnom sudu F BiH već o zaposlenju u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji, da se ona trenutno nalazi u ispostavi kojom ona rukovodi, da je to tajna lokacija, da su vršene opsežne provjere kako nje tako i članova njene porodice, te da niko izuzev njenog supruga ne smije znati gdje je zaposlena.

Kazala joj je i da je plata 3000 KM. Kada je A.Č. u to povjerovala i prihvatila navodni posao, a potom po uputama izvadila ljekarsko uvjerenje koje je Obući na trećem spratu tajne lokacije, upoznala je sa E.P. kao navodnom kolegicom, prisustvovala sastancima gdje su bili prisutne E.P. i Dž.G., kojima je takođe obećavan posao, te im je tom prilikom obećavana obuka, a na jednom od sastanaka je potpisala lažno sačinjeni Ugovor o radu u OSA-i na kojem je zaglavlje sa elektronskom fotografijom skinuto sa internet stranice, i koje zaglavlje ne koristi OSA.

Također, rekla je žrtvi da zbog tehničkih karakteristika njenog mobilnog aparata Iphone, vrijednosti 1.555,55 KM, isti ne smije posjedovati i tražila je da joj ga preda uz otplatu u dvije rate. Žrtva joj je dala i 200 KM za izradu navodne akreditacije, posudila 200 KM na ime navodnog liječenja, upoznala se sa Zakonom o OSA-i, a kada je počela sumnjati u njene namjere, saznala je da se ista ne zove Azra Fiola kako se predstavljala već Azra Obuća, pokušala doći do Ugovora o radu i novca koji je predala koji nije dobila, na koji način je oštećena za iznos od oko 5.955,55 KM.

3. u periodu od 16.02.2016. godine do maja 2016. godine u Sarajevu sa ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, predstavljajući se kao Azra Fiola, šefica Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, znajući da je E.P. nezaposlena i da traži posao, istoj ponudila da je za određenu novčanu sumu zaposli u šalter sali Općine Novo Sarajevo. Kada je E.P. povjerovala i pristala od E.P. je tražila novac u iznosu od 4.000 KM na ime zaposlenja, koji novac je njena majka S.P. dana 16.02.2016. godine podigla sa računa i odnijela do svoje prijateljice H.P. zajedno sa dokumentacijom potrebnom za zaposlenje.

Potom je E.P. došla u određenu zgradu na razgovor, gdje je Azra pregledala njenu dokumentaciju te joj ponudila radno mjesto u OSA-i, da o tome ne smije nikom pričati, da će imati platu u iznosu od 2.000 KM, te prevoz 92 KM, predočila joj radne uslove u OSA-i. E.P. je to prihvatila govoreći joj da će dobiti kodno ime, da će proći obuku, te da će sa njom početi raditi djevojka sa Dobrinje sa kojom se upoznala na zajedničkom sastanku. Na pitanje da li ima nezaposleni informatičar E.P. predložila svog prijatelja Dž.G. Ona je pozvana i da potpiše lažno sačinjen Ugovor o radu koji je tekao od 01.05.2016. godine, što je i učinila, a na istom nije bilo potpisa i pečata OSA-e, a na kojem je zaglavlje skinuto sa internet stranice i koje ne koristi OSA, što je ona pravdala činjenicom da će ugovore odnijeti u prostorije OSA-e gdje će se potpisani i ovjereni što nije učinjeno. Također, za navodno liječenje njene majke istoj dala 560 KM, a kada je počela sumnjati u njene namjere saznala je da se ista zove Azra Obuća, te da se i ranije bavila prevarama, na koji način je oštetila E.P. za iznos od 4.560 KM.

4. u periodu od mjeseca marta do aprila 2016. godine u Sarajevu sa ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, iskoristivši prijateljstvo sa E.N. kojeg je upoznala na facebook profilu, koristeći ime Azra Fiola, putem Facebooka je kontaktirala istog nudeći mu posao, te je nakon susreta sa istim u zgradi na trećem spratu gdje se navodno nalazila njena firma E. saopštila da je ona šefica Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, da će ga zaposliti, te će imati platu u iznosu od 2.500 KM. On je povjerovao iako je imao obezbijeđen odlazak u Njemačku gdje je trebao raditi, te pristao da ga zaposli, a potom je doveden u zabludu na njen prijedlog izvadio ljekarsko uvjerenje, ista mu je tražila 500 KM radi izrade kartica za ulaske u ambasade, te joj je doveden u zabludu predao pomenuti iznos, a ljekarsko uvjerenje joj je naknadno ostavio u koverti kod njenih kolegica. Pošto od tada više nije pozivan na razgovor, Fiola ga je držala u zabludi uz objašnjenja da treba završiti obuku, da ih prate kamere u prostoriji te da će njegov posao biti praćenje pojedinih lica i da nikom ništa ne govori u vezi budućeg zaposlenja, na koji način je E.N. oštetila za iznos od 500 KM.

5. u periodu od 08.03.2016. do 18.03.2016. godine u Sarajevu, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, predstavljajući se kao službena osoba Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica dovela u zabludu i održavala u zabludi S.S. iz Sarajeva, obećavajući istoj da će je posredstvom njene sestre E.P., zaposliti u Dom zdravlja Ilidža, te da za tu uslugu treba donijeti novac u iznosu od 1.000 KM, kao i potrebnu dokumentaciju, te je S.S. dovedena u zabludu u to povjerovala, te posredstvom svoje sestre istoj predala pomenuti iznos novca.

6. u decembru mjesecu 2015. godine, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažno se predstavivši kao uposlenica Ureda predsjednika Federacije BiH, znajući da je E.DŽ., profesorica engleskog jezika i nastavnica bosanskog jezika, nezaposlena i da traži posao, istoj ponudila da je za novčanu sumu od 1.000 KM, koju bi navodno dala radi “čašćenja” komisije za odabir kadrova, zaposli u Federalno ministarstvo obrazovanja. Kada je E.Dž. to povjerovala, ona je novac zajedno sa dokumentacijom koji je stavila u kovertu na kojoj je pisalo A.I. poslala istoj, nakon čega ju je Azra nazvala te potvrdila da je dobila novac sa dokumentacijom, kako od posla ništa nije bilo stupila je u kontakt sa pomenutom koja joj je zatim nudila da za iznos od 300 KM položi pravosudni ispit na što nije pristala.

Dakle, sa ciljem da sebi pribavi korist lažno se predstavljala kao službena osoba, te sa ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist lažnim prikazivanjem činjenica drugog dovela u zabludu i time ga navela da na štetu svoje imovine nešto učini, čime je počinila krivično djelo lažnog predstavljanja iz člana 369. stav 1. KZ FBiH i krivično djelo prijevare iz člana 294. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 54. i članom 55. istog Zakona”, navodi se u optužnici.

Tužilac Kreštalica je kazao da će saslušanjem oštećenih dokazati da su ovi zločini počinjeni, dok je advokat Emir Kapidžić ukazao na nezakonito vođenje istrage i da će dokazati da joj niko nije dao novac, ujedno traživši i ukidanje pritvora. Priložio je i dokumentaciju na sudu kojom je želio utvrditi kako je Obuća bolesna, da je ranjena u ratu i da se liječi.

Related posts