Po uzoru na potez gradonačelnika: Dinko Bećirspahić (SBB) podnio inicijativu za smanjenje vijećničkih prihoda za 40% u GV Bihać

Nakon što na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Bihać predsjednik vijeća Davor Župa (DF) nije dao na glasanje prijedlog predsjednika kluba vijećnika SBB Bećirspahića zbog poslovničkih prepreka, vijećnik Bećirspahić Dinko je u petak, 16. decembra dostavio predsjedavajućem gradskog vijeća Inicijativu za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade za vršenje funkcije vijećnika u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća.

Po uzoru na potez gradonačelnika na protekloj sjednici koji je svoje prihode smanjio za 40%, te na taj način uštedio u budžet za period mandata od četiri godine oko 100.000 KM, vijećnici će nakon usvajanja inicijative Bećirspahića za isti period (od 4 godine) doprinijeti stabilnosti budžeta i ostvariti ustede od skoro pola miliona konvertibilnih maraka.

Bećirspahić se nada kako će ova inicijativa imati jednoglasnu podršku u Gradskom vijeću, posebno iz razloga jer su prije samo nekoliko dana izglasali također jednoglasno uštede od 40% na platu gradonačelnika.

Prema procedurama koje su propisane poslovnikom o radu Gradskog vijeća, ova Inicijativa bi se najkasnije trebala naći na 04. sjednici. Da li je volja gradskih vijećnika opća društvena, da li će i ovo biti dočekano sa oduševljenjem ostaje nam da vidimo.

Nakon dostavljanja inicijative, Bećirspahić je na svojoj FB stranici objavio:

Shodno predizbornim obećanjima Saveza za bolju budućnost (SBB) Bihać, želim da obavijestim svoje sugrađane da sam dana 16.12.2016. god. podnio inicijativu za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade za vršenje funkcije vijećnika u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća (Sl.glasnik Općine Bihać 02/13)

S obzirom na informacije i podatke koje je gradonačelnik iznio u medijima i na samoj sjednici Gradskog vijeća o deficitu i zaduženosti Grada Bihaća, predlažem da po uzoru na gradonačelnika sve naknade za rad u Gradskom vijeću budu snižene za 40%. Inicirao sam da se Odluka izmijeni u dijelovima koji definiraju iznos vijećničkog paušala, naknada za prisustvo sjednici vijeća, za rad u komisijama, povremenim radnim tijelima, klubovima vijećnika, te rada u kolegiju vijeća.

Ovakve izmjene bi kao rezultat dale uštede na godišnjem nivou i do 100.000 KM, odnosno u mandatnom periodu od četiri godine 400.000 KM što bi značajno doprinijelo sanaciji budžeta i smanjenju duga od 50.000.000 KM.

Očekujem da će se ova inicijativa razmatrati već na narednoj sjednici Gradskog vijeća grada Bihaća te ovim pute pozivam ostale kolege vijećnike iz svih političkih subjekata koji participiraju u GV da istu i podrže.

Predsjednik kluba SBB u GV Bihać: Dinko Bećirspahić

/usn.ba

Related posts