Po osnovu pruženih usluga u zdravstvu: Hrvatska vlada duguje USK-u 1,3 miliona KM

Dženis Šabulić, ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona razgovarao je u Sarajevu sa Vjekoslavom Mandićem, federalnim ministrom zdravstva o potrebi usaglašavanja federalnih i kantonalnih zakona u oblasti zdravstva i modalitetima koji bi potakli projekte javno privatnog partnerstva u zdravstvu, što bi omogućilo ulaganja privatnog kapitala u zdravstvu, pišu Unsko-sanske novine.

“Aktualizirali smo temu naplate duga Hrvatske vlade Unsko-sanskom kantonu. Po osnovu pruženih usluga u zdravstvu Unsko-sanski kanton bi trebao naplatiti 1,3 miliona KM. Taj, dosad nenaplaćeni novac bi bio značajna finansijska injekcija za zdravstvo na području Unsko-sanskog kantona”, rekao je ministar Šabulić nakon sastanka.

Related posts