Ovo su najplodnije nacije u Evropi

Od 1960-ih godina do prelaska iz jednog milenijuma u drugi, stopa plodnosti u Evropskoj uniji je bila u konstatnom opadanju.

Međutim, sa ulaskom u novi milenijum, stopa nataliteta odjednom je počela da raste, sve do 2010. godine kada je stagnirala.

Posljedice pada nataliteta i starenje nacije problemi su koji sve više okupiraju stručnjake razvijenih zemalja.

Zaključak je da bi pod hitno trebalo početi sa radom na povećanju nataliteta jer podaci pokazuju da su žene u Evropskoj uniji 2015. godine u prosjeku rađale samo 1.58 djece, piše Independent.

Prema podacima do kojih je došla kompanija Statista, najveći broj beba u 2015. (iznad prosjeka EU) imale su žene iz sljedećih zemalja:

Francuska – 1.96
Irska – 1.92
Švedska – 1.85
Velika Britanija – 1.80
Danska – 1.71
Letonija – 1.70
Belgija – 1.70
Litvanija – 1.70
Holandija – 1.66
Finska – 1.65
Estonija – 1.58
Rumunija – 1.58

Ispod prosjeka Evropske unije rađale su žene u sljedećim zemljama:

Češka – 1.57
Slovenija – 1.57
Bugarska – 1.52
Njemačka – 1.50
Austrija – 1.49
Luksemburg – 1.47
Malta – 1.45
Mađarska – 1.45
Slovačka – 1.40
Hrvatska – 1.40
Italija – 1.35
Španija – 1.33
Grčka – 1.33
Kipar – 1.32
Poljska – 1.32
Portugal – 1.31

Related posts