Optužnica u predmetu “Bobar banka” uskoro na potvrđivanju u Sudu BiH

Nakon intenzivne istrage, koja je trajala oko 18 mjeseci, više stotina prikupljenih dokaza, provedenih vještačenja i saslušanja više desetina svjedoka, optužnica se odnosi na zloupotrebe u poslovanju Bobar banke, kojima je prouzročena izravna šteta od približno 130 miliona KM, za koje su oštećene institucije BiH i entiteta, poduzeća i građani.

Optužnica obuhvata veći broj fizičkih osoba koje se terete da su organizirano djelujući počinile kaznena djela zloupotreba ovlaštenja u privredi i kaznena djela finansijskog kriminala.

Istragom je utvrđeno, da su putem navedene banke, ciljano plasirani krediti pravnim osobama – članovima Bobar grupe povezanih lica, sa nikakvim ili minimalnim instrumentima osiguranja, što je dovelo do nemogućnosti naplate kredita i propasti navedene banke, uslijed čega su pojedinci kojima su davani krediti, stekli nezakonitu imovinsku korist u iznosu od približno 125 milijuna KM, a propali su i izgubljeni depoziti mnogih institucija države i entiteta, sredstva općina i javnih poduzeća, kao i depoziti građana.

Podsjećamo, 20.07. ove godine, u suradnji sa SIPA a na prijedlog tužiteljstva, Sud BiH je blokirao cjelokupnu ličnu imovinu osumnjičenih u ovom predmetu.

Predmet Bobar banka, najsloženiji je predmet finansijskog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini i predstavlja odlučan korak tužiteljstva i agencija za provođenje zakona, u borbi protiv nezakonitog trošenja javnih sredstava i protuzakonitog bogaćenja pojedinaca.

U optužnici se predlaže saslušanje više od 100 svjedoka optužbe a priloženo je više stotina materijalnih dokaza, kao i opsežna stručna vještačenja.

Tužiteljstvo BiH nastavlja borbu protiv financijskog kriminala i pranja novca, sa ciljem zaštite bankarskog sistem te platnog i finansijskog sistema Bosne i Hercegovine i finansijske sigurnosti građana naše zemlje.

Predmet Bobar banka je povezan i sa drugim predmetima koji će imati posljedice u BiH i šire, a na kojima Tužiteljstvo BiH radi.- piše fokus.ba

Related posts