OPTIČKA ILUZIJA: Koliko greda možete prebrojati?

Ako krenete sa kraja prebrojat ćete 8 greda. Međutim, ako brojite u drugom smjeru vidjet ćete da ustvari ima 7 greda.

Koji je onda tačan odgovor?

Na slici se nalazi samo 5 potpunih greda, a ostatak je samo optički trik.

Related posts