Okončan projekat „Eko škola“ u Donjem Kamengradu, općina Sanski Most

Dana 27.9.2016. godine svečanom promocijom okončan je projekat „Eko škola“, koji je financijski podržan od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona u partnerstvu sa Misijom OSCE-a u BiH.

Istoj su pored ministra Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona mr. Jasmina Burnića prisustvovali predstavnici ureda OSCE-a u Drvaru.

Implementacija projekta započela je u februaru 2016. godine, kada je za školu odabrana JU Osnovna škola Skender Kulenović iz Donjeg Kamengrada, općina Sanski Most. Nakon toga provedene su brojne aktivnosti koje su rezultirale nabavkom opreme za uređenje školskog vrta, tj. klupama , kantama za otpad , kompostanom, ukrasnim raslinjem, kao i edukativnim materijalom na temu zaštite životne sredine.

Ukupna vrijednost projekta je 3.000,00 KM, a zajednički su ga finansirali partneri na projektu.
Svrha projekta je da u jednoj ruralnoj školi koju pohađaju djeca povratničke populacije putem edukacije iz oblasti upravljanja otpadom i uređenjem školskog vrta o kojem će zajednički voditi računa, potakne se suživot i motivacija o važnosti zaštite okoliša u školskoj zajednici.

Related posts