Održana 9. sjednica Upravnog odbora Privredne komore USK

U Privrednoj komori USK 16.06.2016. g. održana je 9. Sjednica Upravnog odbora na kojoj su detaljno razmatrane sve tačke Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog odbora PK USK održane 17.02.2016. godine. Zapisnik je potom jednoglasno usvojen, uz detaljno izvještavanje Upravnog odbora o realizaciji svih njegovih bitnih stavki.

Potom je razmatran Izvještaj Nadzornog odbora PK USK o pregledu financijsko–materijalnog poslovanja Privredne komore USK po godišnjem obračunu za 2015. godinu sačinjen na posljednjoj sjednici Nadzornog odbora PK USK održanoj 29.04.2016. godine.

S tim u vezi UO traži da se za narednu sjednicu proširi Izvještaj o ostvarenju financijskog plana za 2015. godinu s dodatkom bruto bilansa kao prilog izvještaju.

Upravni odbor je donio odluku o organizaciji 14. Međunarodnog ekološkog sajma „EKOBIS 2016“ sa promjenom lokacije sajma koji će se ove godine organizirati u kompleksu sportske dvorane „Luke“ u Bihaću.

Također je predloženo da se proširi broj članova Direkcije sajma “EKOBIS 2016“ osobama koje u svom domenu poslovanja mogu doprinijeti boljoj organizaciji sajma.

Razmatrana je i Informacija o trenutnom statusu funkcije predsjednika Privredne komore USK, te su usvojeni prijedlozi članova Upravnog odbora da se zatraži pravno mišljenje o ovom statusu prije donošenja odluke Upravnog odbora Privredne komore Unsko-sanskog kantona.

Related posts