Održana 31. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona i resorni ministri na današnjoj sjednici utvrdili su listu projekata koji će se finansirati iz dobiti Šumsko-privrednog društva ,,Unsko-sanske šume” d.o.o., Bosanska Krupa za 2015. godinu, shodno Odluci Skupštine Unsko-sanskog kantona. Ovom odlukom raspoređeno je milion KM za Kantonalnu bolnicu u Bihaću, te 1.301.224,00 KM za kapitalne projekte općinama Unsko-sanskog kantona.

– Novac za KB Bihać bit će doznačen već početkom naredne sedmice te konačno Bolnica može krenuti u pripreme za obnovu operacionih sala, naglašava premijer Rošić.

Na sjednici je usvojen, i u skupštinsku proceduru upućen, Rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Rebalans je, kako je obrazložio direktor ZZO USK Almin Handanagić, odraz usklađivanja ostvarenih i planiranih prihoda i rashoda Zavoda za 2016.godinu. Ukupni prihodi Zavoda ovim rebalansom iznose 93.898.004,27 KM što predstavlja rast prihoda u odnosu na planirane prihode Zavoda za 2016.godinu od 6,46% ili u apsolutnom iznosu 5.701.146.87 KM.
Dr. Handanagić je naveo da su prihodi od INO osiguranja (po konvencijama) rebalansom plana povećani 4.3 miliona KM i predstavljaju nadoknadu koju INO nosilac uplaćuje koz uplatu paušala za zdravstvenu zaštitu dlanova porodica osiguranika koji je zaposlen u inozemstvu i INO penzionera koji imaju prebivalište na teritoriji USK-a,u skladu sa potpisanim ugovorima o socijalnom siguranju. Izvanplanska naplata ovih sredstava,u najvećem dijelu,odnosi se na paušalnu nadoknadu od R Slovenije koji će uplatiti svoju obavezu za 2015.godinu kao i izmirenje dijela duga od R Hrvatske.

Na prijedlog Dževada Malkoca, ministra za pitanja boraca i RVI utvrđen je prijedlog raspodjele dijela sredstava udruženjima/savezima iz oblasti boračko- invalidske zaštite, čija je djelatnost od posebnog značaja za Unsko-sanski kanton. Putem Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, sredstva su dodijeljena, na osnovu Javnog poziva, u ukupnom iznosu od 220 000 KM. Vlada je zadužila resorno Ministarstvo da raspiše i provede novi javni poziv za raspoređivanje neutrošenih 30 000 KM ovog granta.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava granta pojedincima, učenicima i studentima. Kako je naveo Adis Muharemović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ukazala se potreba za preraspodjelom sredstava kako bi, zbog velikog broja zahtjeva, bile povećane stavke za pomoć u školovanju učenicima i studentima teškog materijalno-socijalnog statusa.

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona utvrdila je i Prijedlog izmjene i dopune Programa utroška sredstava – Grant predškolsko obrazovanje – dječji vrtići za 2016. godinu kojim su sredstva za bruto plaće i tople obroke zaposlenih utvrđena u ukupnom iznosu 3,3 miliona KM.

Related posts