Odlazak doktora medicine i stomatologije iz BiH poprima razmjere egzodusa

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH (SSSDMiSFBiH) saopćio je danas da pokušava na sve načine da zaustavi devastaciju zdravstvenog sistema, koja se ogleda i u stalnom odlasku doktora medicine i stomatologije iz BiH, “sada već s razmjerama egzodusa”.

U soapćenju se navodi da gotovo dva mjeseca traje iščekivanje početka pregovora ovog sindikata i nadležnog Federalnog ministarstva zdravstva, mada su svi prethodni zakonski uvjeti ispunjeni za njihov početak.

– U više navrata smo se obraćali Federalnom ministarstvu zdravstva za određivanje tačnog datuma početka pregovora, ali odgovora praktično nije bilo. Također, s obzirom na to da sadašnji kolektivni ugovor prestaje važiti nakon određenog
perioda, smatrali smo izuzetno bitnim da isti bude što prije formuliran i potpisan od oba reprezentativna sindikata iz oblasti zdravstva u FBiH. Do sada se desilo da je jedan sindikat (Sindikat zaposlenih u zdravstvu) potpisao tekst kolektivnog ugovora, a s drugim pregovori nisu ni počeli.To dovodi do situacije da doktori medicine i stomatologije u FBiH mogu ostati bez zajamčenih prava koja im garantuje kolektivni ugovor, s obzirom na to da SSSDMiSFBiH nije još pristupio pregovorima o kolektivnom ugovoru, a po zakonu o radu, dužan je to da učini – saopćeno je iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH.

Related posts