Novi zakon zabranjuje čak i elektronske cigarete i nargile, a kazna je 100 KM za fizička lica, a 5000 KM za pravna lica koja ne zabrane pušenje!

Pušenje na javnim mjestima u FBiH uskoro neće biti moguće. Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana koji predviđa zabranu pušenja na javnim mjestima, što uključuje i ugostiteljske objekte.

“Na 91. sjednici Vlade Federacije BiH u Mostaru usvojen je prednacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH. Predlagač ovog Zakona je Federalno ministarstvo zdravstvo, a prednacrt ovog zakona je radila intersektorijalna radna grupa imenovana od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Podršku u izradi prednacrta Zakona pružili su Svjetska Banka i udruženje PROI. Prednacrt je prošao izjašanjavanje i konsultacije sa resornim ministarstvima na nivou kantona tako da sada slijedi dalja procedura usvajanja Zakona po uobičajenoj formalnoj proceduri”, rekla je za Source koordinatorica za kontrolu duhana i pomoćnica direktora za stručne poslove u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, Aida Ramić-Čatak.

Ovaj zakon je prvenstveno usmjeren na zaštitu zdravlja stanovništva od posljedica pušenja i štetnih efekata duhanskog dima. Zakon ne zabranjuje pušenje kako se to pogrešno tumači niti je usmjeren protiv pušača.

“Zakon sa ciljem zaštite zdravlja stanovnišva pušenje ograničava na mjesta na kojima pušači ne ugrožavaju zdravlje drugih u okolini. Zakon je značajno usklađen prema Okvirnoj Konvenciji o kontroli duhana SZO i EU Direktivama iz ove oblasti, što je jedna od međunarodnih obaveza BiH na putu ka EU intergraciji. Slične zakone imaju zemlje u regionu i EU, sa manjim razlikama u provedbi određenih članova jer je oblast kontrole duhana osjetljiva i tiče se više sektora osim zdravstva. Međutim ono što je dokazano egzaktnim podacima i rezultatima istraživanja da zemlje kao što su Irska, Engleska, Finska, Norveška, Danska, Turska, koje su uvele zabranu pušenja u zatvorene javne prostore, bilježe smanjenje oboljevanja i smrtnosti od pušenjem uzrokovanih oboljenja i stanja, sa smanjenjem troškova zdravstvene zaštite”, rekla nam je Aida Ramić-Čatak.

Ovaj zakon reguliše zabranu prodaje duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina, zabranjuje isticanje duhanskih proizvoda na vidnim mjestima prodaje i zabranjuje prodaju duhanskih proizvoda na udaljenosti manjoj od 100 m od obrazovnih ustanova.

“Ovim zakonom se regulira i kontrola sastojaka duhanskih proizvoda , pri čemu se zabranjuju duhanski proizvodi koji sadrže ukuse, mirise, vitamine, kofein, taurin, boju i druge aditive. Zabranjuje se upotreba termina slim, light, ultralight, superlight a uvodi se i obaveza stavljanja tekstualnih i grafičkih upozorenja o štetnosti pušenja po zdravlje na prednjoj i stražnjoj strani pakovanja tako da zauzima najmanje 65% vanjske površine pakovanja”, govori za Source koordinatorica za kontrolu duhana Aida Ramić-Čatak.

Ovim zakonim su obuhvaćene sve vrste duhanskih i ostalih prozvoda kao što su vodena lula ili nargila, elektronske cigarete itd. U skladu sa Okvirinom Konvencijom o kontroli duhana, ovim zakonom se uvodi kompletna zabrana promocije, reklamiranja i sponzorstva od strane duhanske industrije.

“Novčanom kaznom od 100 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje upotrebljava duhan, duhanske i ostale proizvode za pušenje u zatvorenim javnim prostorima, javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prevozu suprotno ovom Zakonu. Novčanom kaznom od 2000 do 5000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje ne zabrani upotrebu duhanskih prozvoda u skladu sa članom 5 ovog Zakona a kaznom 300 do 1000 KM kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu”, rekla nam je Aida Ramić-Čatak na pitanje kakve kazne se predviđaju za osobe koje prekrše ovaj Zakon.

Nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaće Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove i to: sanitarna , tržišna i prosvjetna inspekcija, kao i nadležna ministarstva unutrašnjih poslova.

“Obzirom da je ovaj Zakon rukovođen principima prava svakog građanina na zdravlje, čist vazduh bez posljedica izloženosti duhanskom dimu i zaštiti zdravlja stanovništva na prvom mjestu a usklađen je sa dobrom međunarodnom praksom i to prevenstveno Okvirnom Konvencijom o kontroli duhana SZO i EU Direktivama, nije predviđena mogućnost da neko otvori lokal namjenjen samo pušačima”, kaže naša sagovornica.

source.ba

Related posts