Ništa od okolinske dozvole za regionalnu deponiju kod Bihaća

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaustavilo je postupak izdavanja okolinske dozvole za gradnju sanitarne regionalne deponije Karanovac u naselju Ripač kod Bihaća. Time su prihvaćeni argumenti mještana Ripča i Pritoke o štetnosti građenja ove deponije, zbog čega je pokrenuta i tužba pred Općinskim sudom u Bihaću.

Priča o regionalnoj deponiji na području USK traje punih 12 godina, a projekt nije ni blizu svoje realizacije. Nijedna od općina nije prihvatala predloženu lokaciju, a kada je 2014. odabran Karanovac, bez volje mještana Ripča i okolice, uslijedili su javno izražavanje nezadovljstva i sudske tužbe.

Na kraju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma presudilo aktom kojim se Grad Bihać, Kantonalno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i nadležni iz Centra upravljanja otpadom REG-DEP Bihać upoznaju da je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole odbačen. Ovakav ishod najavila je ranije federalna ministrica turizma i okoliša Edita Đapo (SBB) prilikom posjete Bihaću i USK.

Ministarstvo je kao jedan od argumenata za odbacivanje zahtjeva navelo i činjenicu da se 950 stanovnika Ripča izjasnilo protiv lokacije za deponiju te da nikada nije bila formirana radna grupa čija je odluka bila odlučujuća za određivanje lokacije. Uz to, na Karanovcu se nalaze tri izvorišta vode u Zaštitnoj zoni Nacionalnog parka Una.

Milion KM za plaće

Kantonalno preduzeće Regionalna deponija Bihać osnovano je u oktobru 2004. godine, a tokom 2012. transformirano je u Centar upravljanja otpadom REG-DEP. Tokom 12 godina potrošeno je više od milion maraka za plaće direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora preduzeća.

avaz.ba

Related posts