Nastavak afera oko boračke zgrade: Gdje su novci od prodaje poslovnih prostora?

Prije sedam godina, više desetina pripadnika boračke populacije kao suinvestitori zaključili su Ugovore o kupovini stanova “pod povoljnim uvjetima” u stambenoj zgradi STO1 i STO2 u bihaćkom naselju Ozimice I.

Prema mišljenju struke, JU Stanouprava Bihać (čiji je osnivač Opština Bihać) 2009. godine svjesno je pristupila zaključivanju štetnih ugovora po kupce jer u njihovim kupoprodajnim ugovorima nije precizirano kada će doći u posjed stanova, odnosno kada će isti biti završeni, kao ni ko je odgovoran za eventualno kašnjenje izgradnje.

Međutim, kao dokaz o rokovima izgradnje prilikom podnošenja krivične prijave nadležnim organima od strane stanara, poslužio je Ugovor između tadašnjeg investitora Opštine Bihać koju je zastupao načelnik Hamdija Lipovača i izvođača radova Konzorcij “Una” kojeg ja zastupao Jasmin Alagić, u kojem je navedeno da je rok za izvršenje radova 365 radnih dana od dana 19.10.2009. godine.

Iako je do danas prošlo sedam godina, tzv. boračka zgrada još nije završena, njenu izgradnju pratile su brojne afere, obećanja, medijski istupi i agonija šehidskih porodica i demobilisanih boraca koji su kupili stanove. Radove na ovoj zgradi posjećivali su brojni politički funkcioneri sa raznih nivoa vlasti, od onih koji su problem prouzročili, do onih koji su problem naslijedili i obećali njegovo riješavanje, a samo su generirali nove afere i probleme.

Najnovija afera javlja se prilikom prodaje poslovnih prostora u prizemlju ove zgrade, tačnije njih sedam, koji su trebali biti prodani za cca. 430.000 KM. U prvobitnom projektu uopšte nije bilo predviđeno da se oni grade, ali je u međuvremenu Opštinsko vijeće donijelo Odluku o njihovoj gradnji kako bi se navodno došlo do dodatnih prihoda za izgradnju zgrade.

Na terenu je vidljivo da se neki pravni subjekti koriste izgrađenim poslovnim prostorima iako tehnički prijem zgrade nikad nije izvršen, a sredstva od prodaje poslovnih prostora nikada nisu stigla na račun Stambeno-komunalnog fonda, što je bio osnov da se stanari zapitaju gdje su završili ti novci i podnesu krivičnu prijavu nadležnim organima.

Prilikom počeka izvođenja radova, vjerovatno u cilju izvlačenja namjenskih sredstava sa koda civilne zaštite Budžeta Općine Bihać, u suterenu je građeno “atomsko sklonište” koje je danas doslovno napunjeno vodom i predstavlja izvor neugodnih mirisa, zaraze i opasnost za stabilnost kompletnog objekta.

U nastavku prilažemo tekst krivične prijave koju su stanari dostavili Tužilaštvu USK-a i Federalnoj upravi policije, kao i na znanje Gradskoj upravi i JU Stanouprava Bihać.

krivicna-boracka1 krivicna-boracka2

abc.ba

Related posts