Nakon punih 17 godina otkrivamo vam pravu istinu i kupce prijeratnog giganta „BIHAĆKE TRGOVINE“

Riječima „ovo je samo početak priče o privatizaciji prostora, kako u Bihaću tako i ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona, vrijeme je da se sazna prava istina“, započinje članak lokalnog portala krajina.ba koji obrađuje temu privatizacije „Bihaćke trgovine“.

Čitav slučaj prikazuje kako se krčmila imovina prijeratnog trgovinskog giganta, a u najkraćim crtama donosi sljedeće podatke:

Ukupni kapital „Bihaćke trgovine“ iznosio je 12.137.191,00 KM. „Bihaćka trgovina“ je u svom posjedu imala zavidan broj poslovnih prostora koji su stavljeni na javno nadmetanje u procesu privatizacije u periodu od 2000. do 2003. godine i kupljeni od strane drugih lica, najvećim dijelom certifikatima.

U prvom navratu potpisanja su 32 ugovora, odnosno prodana su ukupno 32 poslovna prostora vrijednosti ukupno 7.274.211,00 KM. Porazna činjenica je da je preko 60% tog iznosa plaćeno obezvrijeđenim certifikatima koji su u to vrijeme kupovani od fizičkih lica po potpuno devalviranoj vrijednosti, a zatim unovčavani prilikom kupovine državne svojine po punoj vrijednosti. Ukoliko usporedimo stvarnu tržišnu vrijednost tih, većinom atraktivnih, poslovnih prostora sa iznosima po kojima su isti kupovani 2000. godine, te ako uzemo u obzir procenat učešća certifikata pri plaćanju, shvatit ćemo da se radi o nevjerovatno niskim cijenama.

U drugom navratu izvršen je upis dionica certifikatima u iznosu od 1.604.468,00 KM. Najveći upis, i to certifikatima građana, izvršio je tadašni „Fortuna“ fond u iznosu od 1.460.768,00 KM, te Kapital brokers i nekoliko fizičkih lica. Poseban slučaj je „Fortuna“ fond koji je svoj udio prodao za 500.000 KM, od kada mu se gubi svaki trag.

U trećem navratu 2002. godine potpisan je jedan ugovor vrijednosti 3.258.332,00 KM, od čega je gotovinski plaćeno 651.666,40 KM i to u tri rate, a u certifikatima 2.606.666,00 KM. U ugovoru nije navedeno šta je sve predmet prodaje iz Javnog poziva, ali stoji da pored ugovorene vrijednosti kupac Ilma d.o.o preuzima i zatečene obaveze u iznosu od 3.988.656,24 KM, obavezu ulaganja od 2.250.000,00 KM, 65 postojećih, kao i 6 novih radnika. Navedena ulaganja, obaveze prema radnicima, dobavljačima i finansijskim institucijama, prema ugovoru o privatizaciji, trebale su biti izmirene 50% u roku od 12 mjeseci od dana ulaska u posjed, a ostatak najkasnije za dvije godine. Rješenje o izmirenim obavezama izdato je 2006. godine. Kako bi dobio ovo rješenje kupac je morao Poreznoj upravi izmiriti i kamate nastale po osnovu preuzetih obaveza.

“Bihaćka trgovina” i danas postoji , ali u privatnom vlasništvu, i bavi se iznajmljivanjem svojih poslovnih prostora .

/krajina.ba

Related posts