Najsigurniji zatvor na Balkanu: U toku završni radovi na “bosanskom Alcatrazu“

Nakon što su izgrađeni svi objekti zatvorskog kompleksa Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine u toku je finalizacija radova na vanjskom i unutrašnjem uređenju, a očekuje se da će gradnja biti završena krajem maja, potvrdila je Feni glasnogovornica Ministarstva pravde BiH Marina Bakić.

Kako je dodala Bakić, radi se o deset objekata od čega su objekti A, B, C i D namijenjeni smještaju osuđenika i pritvorenika, dok su ostalih šest servisni objekti (medicinski blok, sportska dvorana, radionica i kuhinja).

– Kako će državni zatvor biti najsigurnija zatvorska ustanova u regiji, u kojoj će kaznu služiti najteži prijestupnici u svim oblicima kriminala, trenutne aktivnosti su usmjerene na ugradnju najnovijih visokosigurnosnih sistema čije je montiranje zajedno s pratećom tehnikom također u toku – pojasnila je.

Podsjetila je da se intenzivno radilo na izgradnji od počeka 2014. godine ovog za pravosudni sektor u BiH važnog projekta, ali s obzirom na to da su radovi prethodno prekinuti u dijelu godine najboljem za građevinske radove, očekuje se da gradnja bude završena krajem maja ove godine.

– U jeku građevinske sezone, u maju 2016. godine, došlo je do neplanirane tromjesečne obustave radova, zbog sudskog spora potencijalnog izvođača elektroinstalacijskih radova i glavnog izvođača. Država kao investitor, odnosno Ministarstvo pravde, pretrpjelo je najveću štetu zbog obustave radova, iako nije bila strana u postupku i usprkos činjenici da je do tada dinamički plan radova bio u potpunosti zadovoljen – istaknula je Bakić.

Također, dodala je da su do sada za izgradnju najvećim dijelom korištena donatorska i kreditna sredstva, a u toku je realizacija i posljednje tranše kredita za izgradnju državnog zatvora.

Izgradnja zatvora financirana je kreditom Razvojne banke Vijeća Evrope od 19,3 miliona eura. BiH je uložila 6,45 miliona eura, donacije EU iznose 9,15 miliona eura, tehnička pomoć Evropske komisije 1,7 miliona eura, donacija Švedske je dva miliona eura, a vlada Sjedinjenih Američkih Država osigurala je 1,1 milion dolara za obuku zatvorskog osoblja.

Kompleks zatvora bit će na površini od 24.000 metara kvadratnih, a svaka ćelija u kojoj će biti smješten po jedan zatvorenik, bit će površine 12 kvadratnih metara. Izgradnja i funkcioniranje budućeg državnog zatvora u potpunosti je usklađeno s evropskim zatvorskim pravilima i standardima.

Realizacijom planiranog projekta BiH će dobiti zatvorske kapacitete maksimalne sigurnosti, kapaciteta 348 mjesta, od čega 298 za zatvorenike i 50 za pritvorenike.

Bakić je u izjavi za Fenu zaključila da će se ovim značajno rasteretiti kapaciteti entitetskih zatvorskih kapaciteta i riješiti problem njihove prebukiranosti, ali i doprinijeti boljoj resocijalizaciji počinitelja “lakših” krivičnih dijela i boljoj ukupnoj sigurnosnoj situaciji u BiH.

Related posts