Na šta se najviše žale potrošači u BiH?

Institucija Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH je u prošloj godini vodila 250 postupaka po žalbama potrošača, iako ima mnogo više zahtjeva koji nisu po svojoj prirodi žalbe i koji su na drugi način riješeni, izjavila je u razgovoru za Fokus.ba Mediha Bakalović, pomoćnik ombudsmana za zaštitu potrošača.

Žalbe građana najviše su se odnosile na usluge koje ispunjavaju njihove osnovne potrebe, a to su isporuka energije (struja, plin, grijanje) i vode, telekomunikacione usluge, poštanske usluge i javni transport.

“Pored ovih potrošači se žale na bankovni sektor i na trgovinski sektor”, rekla je Bakalović za Fokus.ba.

Ona je dodala da je pitanje zaštite potrošača osigurano dobrim zakonodavnim i institucionalnim okvirom ali da se ipak javljaju problemi kod primjene zakona i nižih akata organa i institucija koje su nadležne za zaštitu prava potrošača.

“Zbog toga nastojimo pojačati kontrolne mehanizme i tražimo oštriju kaznenu politiku prema svim onim koji krše prava potrošača”, kazala je Bakalović.

U ovoj godini institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača planira više raditi na zaštiti kolektivnih interesa potrošača.

“Tako se može riješiti mnogo veći broj slučajeva kršenja prava potrošača, u aktuelnom trenutku, kao i sve buduće iste ili slične slučajeve. Takav pristup rješavanja potrošačkih sporova predstavlja njihovo sistemsko rješavanje i obuhvata nove zakonske propise, odnosno regulativu”, zaključila je Bakalović.

Related posts