Na spisku 194 najcitiranija bh. naučnika samo jedan sa Univerziteta u Bihaću

Španska istraživačka grupa Cybermetrics Lab koja pripada Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), najvećem javnom istraživačkom tijelu Španije, obavila je rangiranje naučnika iz bosanskohercegovačkih institucija prema podacima s njihovih javnih profila sadržanih u Google Scholaru.

Od 194 bosanskohercegovačka istraživača čiji je “h index” veći ili jednak 5, odnosno autori su ili koautori najmanje pet radova koji su najmanje pet puta citirani u Google Scholaru, čak 150 istraživača je sa Univerziteta u Sarajevu, dok je svega jedan sa Univerziteta u Bihaću.

No, ime i prezime ovog Krajiškog naučnika nažalost nije na spisku članova Senata Univerziteta, nije na spisku članova UO ili nekih upravljačkih struktura.

Jasmin Ćosić je skromni službenik i uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova koji ne može doći do izražaja od akademskih lica i kvazi profesora i doktora na Univerzitetu u Bihaću koji su i na državnim razinama nepoznat faktor.

O radovima objavljenim u renomiranim časopisima nećemo ni pisati, jer je jasno gdje su i gdje smo, nažalost.

Ovo je spisak doktora nauka koji su članvi Senata Univerziteta u Bihaću, a koji nisu niti među 194. naučna radnika čiji radovi su validni strukovno:

Prof.dr. Nijaz Skender, Pedagoški fakultet, Predsjednik Senata
Prof.dr. Mirsad Veladžić, Rektor
Prof.dr. Isak Karabegović, prorektor za nastavu i studentska potanja
Prof.dr. Ekrem Pehlić, prorektor za međuuniverzitetsku saradnju i naučno-istaživački rad
Prof.dr. Nevzet Veladžić, dekan, Pravni fakultet
Doc.dr. Omer Kurtanović, dekan, Ekonomski fakultet
Prof.dr. Atif Hodžić, dekan, Tehnički fakultet
Prof.dr. Osman Perviz, dekan, Biotehnički fakultet
Doc.dr. Huska Jukić, dekan, Visoka zdravstvena škola
Prof.dr. Fuad Sedić, dekan, Islamski pedagoški fakultet
Prof.dr. Suad Hamzabegović, Pravni fakultet
Prof.dr. Jasmin Toromanović, Visoka zdravstvena škola
Prof.dr. Halil Kapić, Ekonomski fakultet
Doc.dr. Husein Vilić, Biotehnički fakultet
Prof.dr. Meho Čaušević, Pedagoški fakultet
Prof.dr. Sulejman Topoljak, Islamski pedagoški fakultet
Prof.dr. Fadil Islamović, Tehnički fakultet

Zakon o vjerovatnoći govori da pojedini sa ovog spiska nisi bili direktori javnih institucija, premijeri, poslanici u Skupštini USK, vijećnici u gradskim ili općinskim vijećima, vrlo vjerovatno bi se posvetili naučno-istraživačkom radu, pa možda i neki od tih radova preveli na nematernji jezik.

Akademska zajednica, ako ju na koncu konca možemo tako i nazvati međusobno i lokalno organizira konferencije i objavljuje naučno-istraživačke radove što i nije loše za početke pojedinih karijera, ali da se na to svede sav život jedne ustanove kao Univerzitet u Bihaću je u svakom slučaju neprihvatljivo.

Šta je uslov za napredovanje u struci i kakvi su to radovi, u kojim časopisima objavljeni, jasno je komisiji koja je vršila upravni nadzor.

Redakcija portala USN.ba ovom prilikom “skida kapu”, aplaudira i čestita jedinom Krajišniku sa Univerziteta u Bihaću na spisku od 194. najcitiranije bh. naučnika, Ćosić Jasminu, uposleniku Ministarstva unutrašnjih poslova. Sigurno Google Scholar nije jedini parametar cijenjenja ovakvog rada, ali je više nego jasan indikator i pokazatelj da li u Bihaću imamo akademsku ili “akademsku” zajednicu.

U prilogu pogledajte imena i prezimena svih bh. naučnika čiji je “h index” veći ili jednak 5, odnosno autori su ili koautori najmanje pet radova koji su najmanje pet puta citirani u Google Scholaru. Kompletan spisak dostupan je i na: SPISAK.

usn.ba

Related posts