Možete li pronaći svih 16 ljudskih lica i životinja na ovoj slici?

Na slici je skriveno 16 ljudskih lica i životinja. Na prvi pogled uočavaju se samo četiri a pažljivim gledanjem pokušajte sve pronaći za približno dvije minute.

Pokušajte ih sve pronaći, a ukoliko ne uspijete, pogledajte drugu sliku koja će vam pokazati rješenja.

Related posts