Moraju se ispoštovati obaveze u projektu BINOVA finansiranom od EU

Na incijativu Asmira Crnkića, ministra privrede u Vladi USK danas je u Bihaću održan radni sastanak na temu implementacije projekta BINOVA. Radnom sastanku prisustvovali su v.d. direktora Razvojne agencije USK (RAUSK) Lorena Felić i načelnik općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Naime, nakon što se riješila višemjesečna blokada rada RA USK, intencija Vlade USK je i realizirati započete projekte gdje je nosilac aktivnosti RA USK.

Kako je istaknula Lorena Felić v.d. direktora RAUSK : Projekat „Razvoj inovacija i privlačenje investicija u USK-BINOVA“ se implementira u Bosanskoj Krupi a na projektnim aktivnostima partneri su: EU, RA USK, Vlada USK, Općina Bosanska Krupa, PLOD centar Bihać i Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Ukupna vrijednost projekta je 1.224.779,86 KM od čega najveći dio finansira EU kroz IPA 2011. Glavne projektne aktivnosti se odnose na : uspostavu centra za podršku inovacijama –BSC centar Bosanska Krupa, uspostava i pružanje podrške razvoju malog i srednjeg poduzetništva, uspostava i pružanje podrške fokusirane na poboljšanje poslovnog okruženja.

S obzirom da osnovne pretpostavke za funkcioniranje Centra za podršku poduzetništvu vlasnik nekretnine (Općina Bosanska Krupa) do danas nije riješio, a koje se odnose na definiranje pravnog statusa centra, niti je Općina Bosanska Krupa kao partner ispoštavala svoju ugovornu obavezu za finansijsko učešće u projektu, implementacija projekta je bila upitna.

Ministar Crnkić ističe da je današnji sastanak bio usmjeren na otklanjanje navedenih prepreka te pronalazak rješenja kako bi se projekat uspješno doveo do kraja.

Na sastanku je Općina Bosanska Krupa zadužena da pripremi prijedlog Ugovora o osnivanju društva kao pravnog nosioca aktivnosti centra, te Statuta pravnog lica, a partneri u projektu da u novoj budžetskoj godini planiraju sredstva u budžetu u iznosu preuzetih obaveza po osnovnom ugovoru o partnerstvu te da se projekat završi u prvoj polovini 2017. godine.

Projektu BINOVA osnovni cilj je da se kroz inkubator business centar i poslovnu infrastrukturu stimulira ekonomski rast i novo zapošljavanje u USK kroz poboljšanje operacionalnog okvira za sektor malih i srednjih preduzeća.

Kroz uspostavu i razvoj Centra za podršku inovacijama – BSC pružala bi se podrška sektoru poduzetništva na području cijelog USK. Prema potrebama poslovnog sektora, usluge koje bi centar za podršku poduzetništvu pružao su: uspostava labaratorije za analizu zavarivanja,inkubacija poduzetnika sa inovativnim poslovnim idejama, stručno osposobljavanje radne snage prema stvarnim potrebama tržišta i poslovno savjetovanje.

„Ukoliko se ispoštuju ugovorom utvrđene obaveze po ovom projektu, otklanja se prepreka za buduće aplikacije na projekte, a zbog kojih je i osnovana RAUSK. Pored spašavanja ovog projekta koji ima višestruk značaj spašava se i ugled USK pa i države BiH kod EU fondova. Ne treba puno pojašnjavati da od fondova Evropske unije u budućnosti očekujemo puno“ – istaknuo je ministar privrede mr. sci Asmir Crnkić.

Related posts